Kunnskapsressurser

Kunnskapskanalen

Samarbeidsnettverk for tv- og nettbasert forskningsformidling, med sendeflate p? NRK

Humanistiske samlinger

Stjernehimmelen i dag

Daglig oppdatert bilde av stjernehimmelen, levert av Institutt for teoretisk astrofysikk

Sp?rsm?l eller innspill til kunnskapsressurser?

E-post til nettredaktor@uio.no