English version of this page

Eiendomstjenester

Eiendomsavdelingen informerer

Lurer du p? hvorfor noen borer eller om Eiendomsavdelingen planlegger arbeider der du jobber?
Se oversikt over p?g?ende og planlagte arbeider.

Send melding eller se dine saker

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteomr?der, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Milj? og klima

Bygninger st?r for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Derfor er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos arbeid med milj? og b?rekraft
Her finner du v?re ?rlige milj?rapporter og Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Utf?re arbeid p? UiOs eiendom

Prosjektanvisninger, forvaltningsplaner og informasjon til kommune, energileverand?r og andre som beh?ver utf?re arbeid p? UiOs eiendom.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no

??Bes?ksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
?pningstider: Mandag – fredag, 8 –15