English version of this page

Eiendomstjenester

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteomr?der, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du p? hvorfor det br?ker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?
Se oversikt over p?g?ende og planlagte arbeider.

 

Post og flytting

Postlevering, flytting av sm?tt og stort.

M?bler, inventar og brukerutstyr

Inventar, kj?kken, vitenskapelig utstyr.

Hittegods

Gjenglemt, mistet og funnet.

德州app下载

Leie av lokaler, stands, renhold, l?n av utstyr.

Uteomr?der og sykkelparkering

Sykkelparkering, parker og matpakkeplasser.

Avfall og renhold

Kildesortering, avfallsh?ndtering, farlig avfall, renholdsrutiner.

Akutte hendelser

Ulykker, innel?sning, heisstans, str?mbrudd, store vannlekkasjer. 

Reparasjoner og utbedringer

Inneklima, lyskilder og andre skader p? inventar og bygninger.

Adgang, vakthold og sikkerhet

Adgangskort, ?pningstider, alarmer, n?dnummer, tyveri og innbrudd.

Internhusleie og tjenestebeskrivelser

Ansvar og rettigheter ved bruk av bygningene. Internhusleie.

V?re byggeprosjekter

V?re st?rste bygge- og rehabiliteringsprosjekter. 

Milj? og klima

Milj?rapporter og Milj?- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.

Kontakt oss

Telefon: 22 84 41 11
E-post: servicetorget@eiendom.uio.no
Bes?ksadresse: Lucy Smiths hus, 8. etasje
?pningstider: Mandag - fredag, 8 -15

Utf?re arbeid p? UiOs eiendom

Prosjektanvisninger, forvaltningsplaner og informasjon til kommune, energileverand?r og andre som beh?ver utf?re arbeid p? UiOs eiendom.