English version of this page

Tjenester og verkt?y

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges st?rste forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme p? nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-st?tte
til forskning og undervisning.

Publikumstjenester

Tilbud alle kan benytte. Alt fra juridisk rettshjelp og tannbehandling til museer.

Kunnskapsressurser

Spr?kressurser, samlinger, ordb?ker, kulturhistoriske baser, manuskripter, podkast, periodesystemet.no blant annet.

Eiendomstjenester

Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet.

Trykk og kopi

Print av doktoravhandlinger, masteroppgaver, plakater, bannere, foldere og visittkort. Se produkter og priser.