English version of this page

Sommerskoler

P? denne siden har vi samlet noen sommerskoletilbud. Du m? selv sjekke med programmet ditt hvordan du kan bruke studiepoengene i din utdanning og om du kan s?ke om st?tte fra L?nekassen.

Sommerskoler via UiO

Tilbudene som er listet opp under er ?pen for de fleste studenter ved UiO. Du s?ker om plass p? disse sommerskolene i S?knadsweb innen 15. februar. Sommerskolene ligger som s?knadsalternativ under 'UT-UIO' og 'UT-HF'. Les mer om hvordan s?ke om utveksling.

Institusjonsavtaler

Fakultetsavtaler

Sommerskoler via Circle U.

Universitetsalliansen Circle U. arrangerer for f?rste gang sommerskoler i Paris, Berlin og Oslo. Temaene er demokrati, klima og global helse, og alle studieniv?er og faglige bakgrunner kan s?ke. Les mer her.

Den internasjonale sommerskolen ved UiO

Hvis du ikke har mulighet til ? dra til utlandet for ? g? p? sommerskole, kan du som programstudent ved UiO s?ke p? Den internasjonale sommerskolen p? Blindern.

Sosialt entrepren?rskap

Sommerprogrammet Sosialt entrepren?rskap g?r p? deltid over v?rsemesteret og fulltid i sommersemesteret, og utgj?r til sammen 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp slik at det kan v?re mulig ? gjennomf?re ved siden av andre fulltidssstudier. Du f?r f?rsteh?ndserfaring med sosialt entrepren?rskap gjennom teori og praksis. Undervisningssted er Universitetet i Oslo og University of Cape Town, S?r-Afrika. Programmet koordineres av Senter for entrepren?rskap ved UiO.

Gründerskolen

Gründerskolen er et sommerprogram innenfor entrepren?rskap som kombinerer teori, praksis og internasjonal erfaring i verdens beste innovasjonsmilj?er. Programmet gir studiepoeng, og koordineres av Senter for entrepren?rskap ved Universitetet i Oslo.

UNICA

UiO er medlem av UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe. Se UNICAs oversikt over sommerskoler i Europa

Sommerskoler p? egenh?nd

Sommerskoleopphold som ikke er via UiOs utvekslingsavtaler m? arrangeres p? egenh?nd. S?knad gj?res direkte til det aktuelle l?restedet, og fristene kan variere.

Aktuelle sommerskoler

Dette er ikke en utt?mmende liste over sommerskoletilbud, det finnes mange andre sommerskoler som ikke er listet opp her.

Publisert 24. jan. 2014 13:40 - Sist endret 14. okt. 2022 15:19