English version of this page

Tilrettelegging og permisjon

Tilrettelegging av studiehverdagen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gj?r det vanskeligere ? studere, kan du ha rett p? tilrettelegging i studiehverdagen.

Tilrettelegging av eksamen

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som f?rer til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du s?ke om tilrettelegging av eksamen.

Permisjon

Programstudentar kan s?ke om generell permisjon utan krav til dokumentasjon eller permisjon p? grunnlag av dokumenterte behov.

Utsett studiestart

Dersom du har takka ja til tilbod om opptak p? eit studieprogram og ikkje kan starte, kan du s?ke om utsett studiestart.

Redusert progresjon

Dersom du har s?rskilde behov og treng ? bruke lenger tid p? studieprogrammet, kan du s?ke om redusert progresjon.

德州app下载ett

N?r du har f?tt opptak til et studieprogram, f?r du studierett til programmet. Du m? overholde visse krav for ? beholde den.

Fysisk tilgjengelighet

Under kartene for hver bygning finner du informasjon om tilgjengelighet i bygget: HC-toalett, parkering, teleslynge.

Idretts- og kulturut?vere ved MN

Ved MN-fakultetet er det fastsatt egne muligheter for tilpasning i studiel?pet for idretts- og kulturut?vere p? toppniv?.

Kontakt oss

Kontakt studentinfosenteret ved fakultetet ditt dersom du har sp?rsm?l.