English version of this page

Studiestruktur og gradar

Studia er delte inn i studieprogram, emnegrupper og emner. N?r du har fullf?rt eit studieprogram, f?r du vanlegvis ein bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.).

UiO tilbyr 3-?rige bachelorprogram som kan byggjast ut med masterprogram. UiO tilbyr ogs? 5-?rige masterprogram eller 6-?rige profesjonsprogram.

Etter dei fleste masterprogramma eller profesjonsutdanningane kan du halde fram med forskarutdanning (ph.d.).

Publisert 30. juli 2015 10:13 - Sist endra 24. apr. 2017 13:11