English version of this page

Si fra om l?ringsmilj?et

Vi ?nsker et trygt og engasjerende l?ringsmilj? og trenger ros og ris fra deg for ? bli bedre. Si fra n?r du er forn?yd eller n?r noe m? forbedres. Vi ber deg s?rlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Hva kan du si fra om?

  • Det du setter pris p? og ?nsker at UiO skal gj?re mer av.
  • D?rlige sider ved det fysiske eller sosiale l?ringsmilj?et ditt.
  • Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser.
  • Mobbing eller seksuell trakassering. 

Ulike m?ter ? si fra

Forn?yd eller misforn?yd? Si det gjerne direkte til den det gjelder, en leder eller infosenteret. Du kan ogs?:  

?nsker du ? si fra anonymt, kan du kontakte studentombudet.

Hva skjer n?r du sier fra?

L?ringsmilj?kontakten ved fakultetet ditt mottar saken. Hvordan vi f?lger opp saken avhenger av hva den gjelder.

F?r du sier fra om uakseptabel adferd (skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser), b?r du lese informasjonen om varsling