Etter- og videreutdanning

Universitetet i Oslo tilbyr flere former for etter- og videreutdanning, for deg som ?nsker ? gjennomf?re p? deltid eller fulltid. Uansett vil vi bidra til at du f?r en livslang l?ring og st?r bedre rustet til ? klare arbeidslivet.

Skrivebord med PC og bok

Enkeltemner

To ganger i ?ret velger studentene som g?r p? studieprogrammer ved UiO hvilke emner de skal ta. Etter at de har gjort det, vet vi hvilke emner som fortsatt har ledig plass. En liste over disse emnene publiseres i januar og august.

Erfaringsbasert master

En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har h?yere utdanning og minst to ?rs yrkeserfaring. Ved ? se praksis og forskning i sammenheng, gir studiet ny innsikt og faglig fordypning.

Bilde fra Frederikkeplassen

Faglig-pedagogisk dag

Hver h?st arrangeres fagped-dag med etterutdanning for alle l?rere i skolesektoren.

UiO Alumni

Faglig og sosialt nettverk for tidligere UiO-studenter.

For skolesektoren

Ressurser for skoleeiere, rektorer, l?rere og elever.