Emner med ledige plasser

S?k plass p? emner i Studentweb fra 14. januar kl. 9. 
S?k plass p? emner i realfag og informatikk fra 18. januar kl. 9.
Frist: 1. februar.

  • F?rst-til-m?lla-prinsippet gjelder og du f?r svar med én gang.
  • Sjekk om du er registrert med generell studiekompetanse under "Min Profil" i UiOs S?knadsweb.
  • Emnene fylles opp fortl?pende, og et emne kan ha blitt fullt innen du s?ker plass i Studentweb. 
  • Vi kan ikke garantere plass p? emnet du ?nsker ? ta, da p?gangen p? Studentweb kan v?re s? stor at emnet blir fullt f?r du rekker ? f? plass. Det er ogs? utenfor UiOs kontroll om det er tekniske problemer med innlogging via ID-porten.
  • Dersom det frigj?res plasser p? emnet, kan det dukke opp p? listen igjen.
  • Listen oppdateres hvert minutt. Oppdater gjerne nettsiden dersom du har v?rt inne allerede.

Har du sp?rsm?l?

Skriv til studentinfo@admin.uio.no. Eller sjekk v?r liste over vanlige sp?rsm?l om enkeltemner

 

Logg p? Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb. 
Merk: P?logging med ID-porten. Unng? mobiltelefon

Det humanistiske fakultet

Emne Studiepoeng
ANT1500 - Antikken gjennom tidene 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk spr?k 2 10
ENG2153 - Analysing real English 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 10
FRA2108 - Praktisk oversettelse norsk-fransk 10
FRA2420 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 10
GRE1002 - Innf?ring i gresk II 10
GRE1402 - Attisk prosa II 5
GRE1405 - Gresk lyrikk 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II 10
GRE2401 - Gresk epos 10
GRE2404 - Greske historieskrivere 10
IRSK2400 - Spesialisering i keltisk 10
ITA2103 - Italiensk spr?k: Skriftlege ?vingar 10
ITA2317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur 10
KUN2135 - Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media 10
LAT1002 - Innf?ring i latin II 10
LAT1402 - Cicero 1 5
LAT1404 - Latinske episke tekster 5
LAT2105 - Latinsk grammatikk II 10
LAT2403 - Romerske historieskrivere 10
LAT2409 - Mussolini Dux: The Latin Literature of Italian Fascism 10
NED1301 - Nederlandsk litteratur og kultur: Innf?ring 10
NED2101 - Nederlandsk spr?k 10
NFI2101 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age 10
NFI2240 - Norr?n poesi og juridiske tekster 10
NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget 10
PER1020 - Persisk B 10
POL1002 - Polsk spr?k 2 10
POR2102 - Portugisisk grammatikk med vekt p? korpusbaserte lingvistiske unders?kelser 10
RUS1002 - Russisk spr?kbruk 1 10
RUS1101 - Russisk grammatikk 2 10
RUS2102 - Russisk spr?kbruk 3 10
RUS2130 - Russisk grammatikk 3 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne 10
RUS3310 - Russisk litteratur, oppgaveemne 10
TSJ1002 - Tsjekkisk spr?k 2 10
TYR1020 - Tyrkisk B 10
TYSK2300 - Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster 10

Det juridiske fakultet

Emne Studiepoeng
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 10
JUR1120 - Utlendingsrett 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett 10
JUR1285 - Innf?ring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 10
JUR1441 - EU External Relations Law 10
JUR1450 - Marine Insurance 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) 10
JUR1960 - Trygderett 10
JUR1970 - Barnerett 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) 10
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett 10
JUROFF1410 - Folkerett 10
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi 20

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise 10
BIOS1120 - Fysiologi 10
BIOS1130 - Biokjemi I 10
BIOS2100 - Generell ?kologi 10
BIOS3100 - Evolusjon 10
BIOS3700 - Cellebiologi 2 10
BIOS3910 - Mikrobiologi og mykologi 10
BIOS3920 - 德州app下载slitteratur i kreftbiologi 10
FYS-MEK1110 - Mekanikk 10
FYS1001 - Innf?ring i fysikk 10
FYS1030 - Fysikk og energiressurser 5
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver 10
FYS2130 - Svingninger og b?lger 10
FYS2140 - Kvantefysikk 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll 10
FYS3400 - Kondenserte fasers fysikk 10
FYS3500 - Innf?ring i kjerne- og partikkelfysikk 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser 10
GEO2110 - Mineralogi 10
GEO2130 - Strukturgeologi 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi 10
GEO2160 - Paleontologi og paleo?kologi 10
GEO2310 - Meteorologi 10
GEO3032 - Klimaforandringer og effekter 10
GEO3240 - Seismisk tolkning 10
IN1000 - Introduksjon til objektorientert programmering 10
IN1060 - Bruksorientert design 10
IN2140 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon 10
KJM1111 - Organisk kjemi I 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I 10
KJM1140 - Biokjemi 1 for kjemikere 10
KJM1700 - Milj?- og klimautfordringer 10
KJM3050 - Kjemididaktikk 10
KJM3110 - Elektrokjemi 10
KJM3310 - Fysikalsk kjemi III 10
MAT1110 - Kalkulus og line?r algebra 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk 10
MAT2100 - Element?r reell analyse 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper 10
MAT3100 - Line?r optimering 10
MAT3360 - Innf?ring i partielle differensiallikninger 10
MAT3400 - Line?r analyse med anvendelser 10
MAT3420 - Kvanteberegning 10
MAT3440 - Dynamiske systemer 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk 10
MEK3700 - Aktuelle problemstillinger innen bio-mekanikk 10
MEK3800 - Prosesser i fluidmekanikk 10
MENA2000 - Faste materialers fundamentale oppbygning 10
MENA3020 - Prosjektoppgave II 20
STK-MAT2011 - Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering 10
STK2100 - Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser 10

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
PSY2208 - Mental Health and Wellbeing 10

Det teologiske fakultet

Emne Studiepoeng
TEOL3003 - Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster 10
TFF1003 - Etikk og religion 10
TFF3001 - Humanisme, sekularitet og religion 10
TFF3221 - Material Religion in Medieval Christianity 10
Sist oppdatert 21. jan. 2022 02:28