Emnegrupper

Viser 1–438 av 438 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Eldre historie (40ELDREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Historie (40HISGENERELL )Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Informatikk (IN40) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteraturvitenskap for estetikkprogrammet (80NORL3) (80 studiepoeng) 80
40-gruppe i arabisk og Midt?sten-studier (40ARAS-M?NA) (40 studiepoeng) 40
80-gruppe i arabisk (80ARAS2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap (20LIT) (20 studiepoeng) 20
Allmenn litteraturvitenskap (80LITT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for Kj?nn med fagfordypning (80LIT2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for studieretning i estetiske studier (80LIT3) (80 studiepoeng) 80
Antikk kultur og klassiske spr?k (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk spr?k (80ARAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Arabisk spr?k (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (80ARK) (80 studiepoeng) 80
Astronomi (AST40) (40 studiepoeng) 40
Astronomi (AST80) (80 studiepoeng) 80
Balkansk omr?dekunnskap (80OMR-BALK) (80 studiepoeng) 80
Basalmedisinske fag (40BASALMED) (40 studiepoeng) 40
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Bibelske spr?k (40BIBSPR) (40 studiepoeng) 40
Biologi (BIO40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Biologi (BIO80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Biologi, lektorprogrammet (LEKT14-80BIO) (80 studiepoeng) 80
Biologi/naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60BIONAT/LEKT14-BIO-60) (60 studiepoeng) 60
Biovitenskap (IBV40) (40 studiepoeng) 40
Biovitenskap (IBV80) (80 studiepoeng) 80
Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Datavitenskap for samfunnsvitere (40-DATAVIT) (40 studiepoeng) 40
Demografi (40-DEMO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (80ENG2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk litteratur2 (80ENGL2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk spr?k (80ENGS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Engelsk spr?k 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk spr?k og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-60ENG) (60 studiepoeng) 60
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelskspr?klig litteratur (20ENGL) (20 studiepoeng) 20
Engelskspr?klig litteratur for estetikkprogrammet (80ENGL3) (80 studiepoeng) 80
Environmental Studies - Historical, Cultural and Societal Perspectives (40ENVIRONMENT) (40 studiepoeng) 40
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk og politisk filosofi (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofi (80FILOSOFI2) (80 studiepoeng) 80
Filosofi - Kj?nn med fagfordypning (80FIL) (80 studiepoeng) 80
Filosofi med vekt p? antikken (80FILANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Fordypning i musikkvitenskap (80MUSIKK) (80 studiepoeng) 80
Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk (80FRA2) (80 studiepoeng) 80
Fransk med fordypning i spr?k, litteratur eller omr?dekunnskap (80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fransk spr?k (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk spr?k (80FRAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Fransk spr?k i Afrika s?r for Sahara (80FRAS2) (80 studiepoeng) 80
Fransk spr?k og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA) (60 studiepoeng) 60
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fysikk (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-60FYS) (60 studiepoeng) 60
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-80FYS) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Gammelgresk (80GRES)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Gammelgresk (80GRES2) (80 studiepoeng) 80
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-80GEOFAG) (80 studiepoeng) 80
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-60GEOFAG) (60 studiepoeng) 60
Geofysikk og klima (GFK40) (40 studiepoeng) 40
Geofysikk og klima (GFK80) (80 studiepoeng) 80
Geologi og geografi (GEG40) (40 studiepoeng) 40
Geologi og geografi (GEG80) (80 studiepoeng) 80
Hebraisk spr?k (80HEBS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseledelse og helse?konomi (80-HELSE-FRI) (80 studiepoeng) 80
Helseledelse og helse?konomi (MFB-HELSEL-OBL-2015) (90 studiepoeng) 90
Helse?konomi (40HELSE?K) (40 studiepoeng) 40
Hindi spr?k (80HINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Hindi spr?k (80HINS2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie (80HISTORIE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie (80HISTORIE1) (80 studiepoeng) 80
Historie for AMS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kj?nnsstudier (TKS) (80HIS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kj?nnsstudier (TKS) (80HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie med vekt p? antikken (80HIS5)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-60HIS) (60 studiepoeng) 60
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-80HIS) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie (80IDEHIST)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Idéhistorie (80IDEHIST2) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie - Kj?nn med fagfordypning (80IDE1) (80 studiepoeng) 80
Idéhistorie med vekt p? antikken (80IDEANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Informatikk (IN80) (80 studiepoeng) 80
Informatikk fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Italiensk (80ITA2) (80 studiepoeng) 80
Italiensk (80ITA2) (80 studiepoeng) 80
Italiensk spr?k og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk spr?k (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Japansk spr?k (80JAPS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Japansk spr?k (80JAPS2) (80 studiepoeng) 80
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk spr?k (80KINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kinesisk spr?k (80KINS2) (80 studiepoeng) 80
Kjemi (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi (KJM80) (80 studiepoeng) 80
Kjemi fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-60KJEMI) (60 studiepoeng) 60
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI-2) (80 studiepoeng) 80
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI) (80 studiepoeng) 80
Kjemi/naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60KJMNAT) (60 studiepoeng) 60
Kj?nn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kj?nn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kj?nnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Klart Spr?k (40KLAR) (40 studiepoeng) 40
Kommunikasjon og kultur (USM5-LAP60-KOM)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Kriminologi (80KRIM-003) (80 studiepoeng) 80
Kriminologi III (40KRIM-003) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (80KRDOM) (80 studiepoeng) 80
Kristendom (40KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (80TEOKRI) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med buddhisme (80KRIS-BU ) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med europeisk middelalder (80KRIS-EM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med islam (80KRIS-IS) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med kj?nn og religion (80KRIS-KR) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med vekt p? kj?nn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL) (40 studiepoeng) 40
Kristendomskunnskap med vekt p? kj?nn, likestilling og feminisme (80TEOKRI-KFL) (80 studiepoeng) 80
Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (40KULH) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (40KULH1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kulturhistorie (80KULH) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (80KULH2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie (20KUN) (20 studiepoeng) 20
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (80KUN3) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - kj?nn med fagfordypning (80KUN1) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5) (80 studiepoeng) 80
LAP Biologi (USM5-LAP60-BIO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Biologi (USM5-LAP80-BIO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fransk (USM5-LAP60-FRA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fysikk (USM5-LAP60-FYS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fysikk (USM5-LAP80-FYS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geofag (USM5-LAP60-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geofag (USM5-LAP80-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geografi (USM5-LAP60-GEO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geografi (USM5-LAP80-GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Gresk (USM5-LAP60-GRE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP60-HIS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP80-HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Informatikk (USM5-LAP60-INF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Informatikk (USM5-LAP80-INF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Italiensk (USM5-LAP60-ITA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP60-KJE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP80-KJE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Latin (USM5-LAP60-LAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP60-MAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP80-MAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Medievitenskap (USM5-LAP60-MET)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Medievitenskap (USM5-LAP80-MET)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Naturfag (USM5-LAP60-NAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Naturfag (USM5-LAP80-NAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Nordisk (USM5-LAP60-NOR)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Nordisk (USM5-LAP80-NOR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespr?k (USM5-LAP60-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Norsk somandrespr?k (USM5-LAP80-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Programspesialisering i biologi (USM5-LAP90-BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelsk (USM5-LAP90-ENG)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelskdidaktikk (USM5-LAP90-EDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fysikk (USM5-LAP90-FYS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i Geografi (USM5-LAP90-GEO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i historie (USM5-LAP90-HIS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i kjemi (USM5-LAP90-KJM)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i matematikk (USM5-LAP90-MAT)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i medievitenskap (USM5-LAP90-MET)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i mekanikk (USM5-LAP90-MEK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i molekyl?r biovitenskap (USM5-LAP90-MBV)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordisk, s?rlig norsk, spr?k- og litteraturvitenskap (USM5-LAP90-NOR)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i realfagdidaktikk (USM5-LAP90-RDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (USM5-LAP90-RELDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (USM5-LAP90-SDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsgeografi (USM5-LAP90-SGO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i spansk (USM5-LAP90-SPA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i tysk (USM5-LAP90-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP60-REL)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP80-REL)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Russisk (USM5-LAP60-RUS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag (USM5-LAP60-SAMF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag med fordypning isamfunnsgeografi (USM5-LAP80-SAMF4)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosialantropologi (USM5-LAP80-SAMF3)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosiologi (USM5-LAP80-SAMF2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning istatsvitenskap (USM5-LAP80-SAMF1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spansk (USM5-LAP60-SPA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Spansk (USM5-LAP80-SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spesialpedagogikk (USM5-LAP60-SPESPED)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Teatervitenskap (USM5-LAP60-TEA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP60-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP80-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP ?konomi (USM5-LAP60-ECON)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latin (80LATS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latin (80LATS2) (80 studiepoeng) 80
Latin for antikkprogrammet (80LATANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latinamerikansk omr?dekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Ledelse, organisering og ?konomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT60-BIO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT80-BIO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT60-ENG)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT80-ENG)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT60-FRA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT80-FRA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT60-FYS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT80-FYS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Geografi (UVM5-LEKT60-GEO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Geografi/geofag (UVM5-LEKT80-GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT60-HIS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT80-HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT60-KJE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT80-KJE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT60-MAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT80-MAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Medievitenskap (USM5-LEKT60-MET)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT60-NAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT80-NAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT60-NOR)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT80-NOR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Programspesialisering i biologi (UVM5-LEKT90-BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelskdidaktikk (UVM5-LEKT90-ENGDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fransk (UVM5-LEKT90-FRA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fysikk (UVM5-LEKT90-FYS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i geofag (UVM5-LEKT90-GEO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i historie (UVM5-LEKT90-HIS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i kjemi (UVM5-LEKT90-KJE)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i matematikk (UVM5-LEKT90-MAT)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i mekanikk (UVM5-LEKT90-MEK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i molekyl?r biovitenskap (UVM5-LEKT90-MBV)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordisk, s?rlig norsk, spr?k- og litteraturvitenskap (UVM5-LEKT90-NOR)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordiskdidaktikk (UVM5-LEKT90-NDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i realfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-RDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (UVM5-LEKT90-RELDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-SDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i spansk (UVM5-LEKT90-SPA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i tysk (UVM5-LEKT90-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT60-REL)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT80-REL)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT60-SAMF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT80-SAMF) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT60-SPA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT80-SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT60-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT80-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Lingvistikk (80LINGVISTIKK) (80 studiepoeng) 80
Lingvistikk (80LING1) (80 studiepoeng) 80
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Masterspesialisering i biologi, Lektorprogrammet (LEKT14-90BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
Masterspesialisering i engelsk, Lektorprogrammet (LEKT14-90ENG) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i fransk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FRA) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i fysikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FYS) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i geofag, Lektorprogrammet (LEKT14-90GEOFAG) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i historie, Lektorprogrammet (LEKT14-90HIS) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i kjemi, Lektorprogrammet (LEKT14-90KJEMI) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i matematikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MAT) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i matematikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MATDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i mekanikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MEK) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i naturfagenes didaktikk, Lekorprogrammet (LEKT14-90NATDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i nordisk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NOR) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i norskdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NORDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90RELDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SDID) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i spansk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SPA) (90 studiepoeng) 90
Masterspesialisering i tysk, Lektorprogrammet (LEKT14-90TYSK) (90 studiepoeng) 90
Matematikk (MAT40) (40 studiepoeng) 40
Matematikk (MAT80) (80 studiepoeng) 80
Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-80MAT) (80 studiepoeng) 80
Matematikk, Lektorprogrammet (LEKT14-60MAT) (60 studiepoeng) 60
Medier og kommunikasjon (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Medier og kommunikasjon (80MEDIER) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap (20MEDIEVIT) (20 studiepoeng) 20
Medievitenskap (80MEDIEVIT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Medievitenskap for estetikkprogrammet (80MEDIEVIT2) (80 studiepoeng) 80
Mekanikk (MEK40) (40 studiepoeng) 40
Mekanikk (MEK80) (80 studiepoeng) 80
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
MN Geofag forgeovitere (MN40-GEO_GEOAV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Meteorologi og oseanografi (MN80-GEO_METOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Moderne retorikk og spr?klig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Molekyl?r biovitenskap (MBV40)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Molekyl?r biovitenskap (MBV80)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Musikkvitenskap (20MUS) (20 studiepoeng) 20
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUSIKK3)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUSIKK4) (80 studiepoeng) 80
Musikkvitenskap for estetikkprogrammet 1 (80MUS1) (80 studiepoeng) 80
Naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60NATURFAG) (60 studiepoeng) 60
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nord-Amerika-studier (80NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk spr?k og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk spr?k og litteratur og norsk som andrespr?k (80NORD)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Nordisk spr?kvitenskap (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk spr?kvitenskap og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-60NOR) (60 studiepoeng) 60
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-80NOR) (80 studiepoeng) 80
Nordisk: spr?k, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) (80 studiepoeng) 80
Nordisklitteraturvitenskap (20NORL) (20 studiepoeng) 20
Norr?n filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norr?ne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norr?ne og keltiske studier (80NORKELT) (80 studiepoeng) 80
Norr?ne og keltiske studier (80NORKELT2) (80 studiepoeng) 80
Norr?ne og keltiske studier (80NORKELT3) (80 studiepoeng) 80
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespr?k (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Nyere historie (40NYEREHISTORIE) (40 studiepoeng) 40
Omr?dekunnskap om India (40OMR-S?RASIA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Omr?dekunnskap om India (80-OMR-S?R-ASIA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Omr?dekunnskap om Midt?sten og Nord-Afrika (40OMR-M?NA2) (40 studiepoeng) 40
Omr?dekunnskap om Midt?sten og Nord-Afrika - (40OMR-M?NA) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk (UVB-PED-90PED) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk for tverrfaglige kj?nnsstudier (90PEDKJONN) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk med vekt p? kj?nnsrelaterte emner (80PEDKJONN)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogikk med vekt p? kj?nnsrelaterte emner (80PEDKJONN2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker l?rer og utvikler seg (UVB-PED-70-PEDPSYK) (70 studiepoeng) 70
Persisk spr?k (80PERS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Persisk spr?k (80PERS2) (80 studiepoeng) 80
Persisk spr?k - (40PERS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Polsk (100POL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Polsk (40POLSK1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Polsk (80POLSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR2) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk spr?k2 (80PORS2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Psykologi (120-PSY) (120 studiepoeng) 120
Psykologi (130-PSY) (130 studiepoeng) 130
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Religion i et kj?nnsperspektiv (80RELKFL) (80 studiepoeng) 80
Religion i Norge: historiskutvikling ("Fra Freya til Valgerd") (80RELNO) (80 studiepoeng) 80
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-80REL) (80 studiepoeng) 80
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-60REL) (60 studiepoeng) 60
Religionshistorie (80REL1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Religionsvitenskap (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Religionsvitenskap (80REL2) (80 studiepoeng) 80
Retorikk og spr?klig kommunikasjon (80RETKOM)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (100RUS)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Russisk (100RUS2)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Russisk (100RUS3) (100 studiepoeng) 100
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk omr?dekunnskap (40OMR-RUSS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Samfunn, klima og milj? (40-SAMKLIMA) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-60SAMF) (60 studiepoeng) 60
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-80SAMF) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT20-60SAMF) (60 studiepoeng) 60
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT20-80SAMF) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (90-SGO) (90 studiepoeng) 90
Samfunnsgeografi for AAS (80-SGO-AAS) (80 studiepoeng) 80
Samfunns?konomi (SVB-ECON-2017) (110 studiepoeng) 110
Samfunns?konomi (SVB-ECON-OBL-2014)Tar ikke opp nye studenter (110 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 110
Samfunns?konomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit (80SANS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sentraleuropeisk og balkansk omr?dekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT-2015) (100 studiepoeng) 100
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kj?nnsstudier (100-SOSANT-KFL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kj?nnsstudier (100-SOSANT-KFL) (100 studiepoeng) 100
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (80-SOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sosiologi (90-SOS) (90 studiepoeng) 90
Sosiologi for Kj?nn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk spr?k (80SPAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-60SPA) (60 studiepoeng) 60
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-80SPA) (80 studiepoeng) 80
Specialisation in English didactics, Teacher Education Program (LEKT14-90ENGDID) (90 studiepoeng) 90
Spesialpedagogikk (40SPED) (40 studiepoeng) 40
Statistikk (STK40) (40 studiepoeng) 40
Statistikk og Data Science (STK80) (80 studiepoeng) 80
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Statsvitenskap (90-STV) (90 studiepoeng) 90
Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT) (20 studiepoeng) 20
Teoretisk filosofi med vekt p? spr?k, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (40TSJ1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Tsjekkisk (80TSJ)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Tverrfaglige kvinne- og kj?nnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk spr?k (40TYRS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Tyrkisk spr?k (80TYRS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Tyrkisk spr?k (80TYRS2) (80 studiepoeng) 80
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Tysk (80TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Tysk, lektorprogammet (LEKT14-60TYSK) (60 studiepoeng) 60
Tysk, lektorprogrammet (LEKT14-80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
?konomisk analyse (40-?K-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40
?st-Europastudier (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40