11 gode grunner til ? studere ved UiO

N?rbilde av studenter sittende i et auditorium under forelesning

1. Du f?r l?re av de beste

Utdanningene ved Universitetet i Oslo er tett koblet til forskningen. Som student f?r du m?te dyktige forskere med den nyeste kunnskapen presentert direkte fra fagmilj?ene. Forskerne v?re er blant de fremste p? sine felt. Professoren du treffer p? campus om dagen kan v?re ? se som ekspertkommentator i nyhetsstudio om kvelden, som spaltist i en avis, eller som forfatter av l?reb?kene dine og andres.

En folkemasse av studenter p? Universitetsplassen under Velkomstseremonien

2. Vi er ledende

P? de store universitetsrangeringene blir Universitetet i Oslo plassert som nummer én i Norge. Vi er landets fremste universitet og ledende i Europa. Herfra ble det norske helse- og rettsvesenet bygget opp, den f?rste kvinnelige norske studenten tok sin utdanning ved Universitetet i Oslo, og mange innflytelsesrike mennesker har studert her. Det betyr at du som student blir del av en stolt akademisk tradisjon som strekker seg tilbake til 1811.

Student i labfrakk p? stand under ?pen dag

3. Dyktige studenter

Studentene ved Universitetet i Oslo er faglig sterke, engasjerte og vil utrette noe meningsfullt. Hos oss blir du del av et akademisk fellesskap der du s?ker det ukjente, strekker deg lenger, dykker dypere og tenker annerledes, nytt og kritisk. Du l?rer ? stille gode sp?rsm?l og finne nyttige svar som verden trenger.

Studenter i et makerspace under Karriereuka

4. Kunnskap fra flere felt

Universitetet i Oslo er et breddeuniversitet med 235 studieprogrammer fra 12 forskjellige fagomr?der. Bruk studieprogramvelgeren til ? navigere deg fram til et studium som passer med dine interesser. De fleste av v?re studieprogrammer har frie emner, slik at det er gode muligheter for ? kombinere ulike fag.

N?rbilde av en student i labfrakk som holder opp et reagensr?r i et laboratorium

5. Kompetanse som varer

Som universitet tilbyr Universitetet i Oslo akademiske utdanninger. Det betyr at du ikke blir utdannet til ? gjennomf?re én spesiell arbeidsoppgave, men at du tilegner deg ferdigheter som kan brukes i mange ulike jobber. Framveksten av ny teknologi, mer automatisering og nye n?ringer, krever arbeidstakere som er tilpasningsdyktige, som l?rer fort og som kan utf?re komplekse oppgaver. Disse egenskapene tilegner du deg gjennom et utdanningsl?p ved Universitetet i Oslo, og du vil st? godt rustet i m?te med et arbeidsmarked i endring.

Bidle av en bedriftsstand sett ovenfra under Karriereuka

6. Raskt i jobb

V?re studieprogrammer holder h?y kvalitet, og det vet arbeidsgivere. Mange f?r jobb mens de fortsatt er studenter og innen seks m?neder etter siste eksamen er 9 av 10 i jobb. Statistikk fra SSB viser ogs? at personer med h?yere utdanning sjeldnere enn andre st?r utenfor arbeidslivet i nedgangstider, de er mer omstillingsdyktige og de har h?yere l?nn. Med en utdanning fra Universitetet i Oslo kan du v?re trygg p? at du stiller sterkt p? arbeidsmarkedet, uansett hvilket studieprogram du velger. Som student vil du kunne benytte deg av karrieretjenester som CV- og s?knadssjekk og intervjutrening midt p? campus.

En gruppe nye internasjonale studenter p? Operataket i solnedgang

7. Alt i én by

Oslo har flere studenter enn noen andre byer i Norge. Den korte avstanden mellom by, fjord, fjell og mark gj?r Oslo til en helt spesiell studentby. Hit str?mmer studenter fra hele landet, og hele tre av fire studenter i Oslo kommer utenbys fra. De st?rste arbeidsgiverne og institusjonene i samfunnet holder til her, og det gir deg som student en unik mulighet til ? knytte kontakt med arbeidslivet under studietiden. Oslo har ogs? et yrende kulturliv som passer alle lommeb?ker og stemninger. Milevis med skil?yper i skogen, ferger til ?yene og sykkelvei fra ?st til vest gj?r Oslo til en by for deg som liker ? v?re utend?rs.

To studenter p? toppen av trappene utenfor Georg Sverdrups hus

8. Campus Blindern

Nesten alle studenter ved Universitetet i Oslo har sin tilh?righet p? campus Blindern – et sted med alt du trenger av l?ringsressurser, biblioteker, undervisningsrom, lesesaler, laboratorier, kaffebarer, kantiner, treningssenter og gr?nne parker. ??Hvert studieprogram har base i en bygning p? campus. Det gj?r at det alltid er kort vei til medstudenter, undervisere og veiledere som tilh?rer studieprogrammet ditt, og etter hvert f?r du kanskje ogs? en fast lesesalsplass her. P? campus finner du ni studentkjellere. Kjellerne drives av og for studenter og har faglige og sosiale arrangementer som skaper liv p? campus hver dag. 

Studentorkesteret Bj?rnebl?s underholder i Pride-paraden

9. Engasjerte studenter

Universitetet i Oslo huser over 250 studentforeninger innenfor veldedighet, politikk, idrett, sang, musikk, teater, brettspill, tidsskrifter og andre hobbyer. Blant de eldste og mest tradisjonsrike finner vi orkesteret Corpsus Juris, Kvindelige Studenters Sangforening, Cybernetisk selskab og Filologisk forening. Vi er ogs? opptatt av ? skape nye tradisjoner. Siden 2017 har studenter og ansatte g?tt sammen i Pride-paraden under parolen ?Fryktl?s kunnskap?. Det er et uttrykk for UiOs engasjement i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter.

Studenter som har det morsomt under Blindern Games i Fysikkbakken

10. En trygg start

Som ny student blir du automatisk med i en faddergruppe sammen med andre som skal studere det samme. Fadderen din er en erfaren student og sammen blir dere kjent med campus og universitetet. Under studiestart gj?r vi campus om til et festivalomr?de med morsomme aktiviteter som sykkelfest, rebusl?p, omvisninger og konserter. For ? markere starten p? studietiden blir du tatt imot av rektor foran de gamle universitetsbygningene i sentrum. Det har v?rt tradisjon siden 1923 og kan f?les b?de majestetisk og spennende.

Studenter som spiser bursdagskake og feirer b?rekraftsm?lene under ?rsfesten

11. Kunnskap forandrer alt

Hvis vi skal l?se klimakrisen, rydde havet for plast, utvikle nye medisiner, bevare demokratiet og skape nye arbeidsplasser m? vi ta i bruk ny kunnskap. P? hele universitetet bruker v?re forskere og studenter sin kunnskap til ? finne nye l?sninger p? samfunnsutfordringene. Vi forbedrer helsetjenester i utviklingsland, kartlegger klimaendringenes p?virkning p? naturen og utvikler teknologi som gir ren energi. S?k Universitetet i Oslo og bli en av oss.