– Det beste r?det foreldre kan gi til ungdommene er ? ta utdanning

De siste ukene fram mot s?knadsfristen i Samordna opptak er brolagt med valg, vurderinger og kanskje dilemmaer. Foreldre er viktige st?ttespillere n?r studievalget skal tas.

Kollokviegruppe med studenter forflytter seg p? campus en sommerdag i juni

2020 ble et rekord?r for antall s?kere til h?yere utdanning. N? n?rmer fristen for ? s?ke seg igjen. Foto: Jarli & Jordan/UiO.

Statistikk fra SSB viser at personer med h?yere utdanning sjeldnere enn andre st?r utenfor arbeidslivet i nedgangstider, de er mer omstillingsdyktige og de har h?yere l?nn. I ukene f?r s?knadsfristen for h?yere utdanning – og i lys av koronapandemien – kan det v?re noe ? tenke over.

 – Det beste r?det foreldre kan gi til ungdommene, er ? ta utdanning. Uansett. Utdanning gir deg valgmuligheter, sier Gisle Hellsten.

Han er leder for Karriersenteret ved Universitetet i Oslo, og vet mye om hvilken kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i framtiden.

– En universitetsutdanning setter studentene i stand til ? foreta kunnskapsbaserte valg, n?rme seg en problemstilling p? en analytisk m?te og ? ha et kritisk blikk p? kilder. Det gir unge mennesker en plattform ? st? p?, som s? arbeidsgiver kan bygge videre p?.

Han er klokkeklar n?r det kommer til hva arbeidsgivere vil ha:

Hodet ditt.

En grunnkompetanse.

– Resten vil du l?re p? arbeidsplassen, sl?r Hellsten fast.

Spiss, bredde og tverrfaglighet

I 2017 satte regjeringen ned et utvalg som skulle finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. De pekte p? f?lgende: En utdanning som kombinerer spisskompetanse med bredde, tverrfaglig kompetanse, digital kompetanse og gode sosiale ferdigheter.

- Svarer universitetsutdanning p? samfunnets behov?

Ja, mener rektor ved Universitetet i Oslo, Svein St?len.

– Vi ruster studentene for framtidens arbeidsliv gjennom ? gi dem studietilbud som gir rom for b?de bredde og dypdykk. Studentene skal ut i et arbeidsliv vi enda ikke kjenner. Derfor er det viktig med kompetanser man kan ta med seg ut i et mangfold av jobber, sier han.

LES OGS?: – Vi trenger mange flere med kunnskap om ?st-Europa

De beste og yngste velger Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo hadde i 2020 en ?kning i antall s?kere p? 16 prosent. Nasjonalt var ?kningen ni prosent.

Profesjonsutdanningene medisin, psykologi og odontologi tiltrakk seg som vanlig de beste s?kerne. I tillegg har de nye, tverrfaglige studieprogrammene, Informatikk: Digital ?konomi og ledelse, Filosofi, politikk og ?konomi (FP?) og Honours-programmet blitt veldig popul?re. ?rsenheten i kriminologi, som var ny i 2019, gikk rett til topps p? listen over studieprogrammer med flest s?kere per studieplass.

Antall s?kere under tjue ?r har ogs? ?kt betraktelig. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein St?len, er forn?yd med utviklingen:

– Det er gledelig at vi tiltrekker oss s? mange av de beste og de yngste s?kerne. Vi vet at dette er unge mennesker som kommer til oss med en ambisjon om ? bidra til ? l?se v?r tids store utfordringer. Hos oss m?ter de likesinnede, b?de blant studenter og undervisere.

LES OGS?: N? blir samfunnsfagene en del av Honours-programmet

Et godt sted ? studere

Det er ikke bare utdanningstilbudet som har utviklet seg ved Universitetet i Oslo de siste ?rene. Hvis du vandret i gangene p? Blindern p? nittitallet har du kanskje minner om slitne bygninger, distanserte professorer og ?lteltet p? Frederikkeplassen.

– I dag legger vi opp til en mer faglig-sosial start p? studiene. Programmet de f?rste ukene er til for at de som er nye skal bli kjent med fagomr?det sitt, medstudenter, undervisere og veiledere p? en morsom og sosial m?te, forteller rektor Svein St?len.  

St?len peker p? at overgangen fra videreg?ende til universitet kan v?re overveldende for mange. Derfor gir Universitetet i Oslo studentene innf?ring i studieteknikk, skriving, motivasjon og karriereplanlegging i det f?rste studie?ret. Slik vil St?len ? gj?re studentene enda bedre rustet til ? lykkes med studiene.

– Studentene trenger ? vite hva universitetet forventer av dem, og hva de kan forvente seg av universitetet. I tillegg l?rer de smarte studieteknikker tidlig i studiel?pet.

Lytt til de unge som skal velge utdanning

Rektor Svein St?len h?per mange foreldre vil bruke de siste ukene fram mot s?knadsfristen p? ? lytte til tankene barna har gjort seg omkring utdanning og studievalg. I tillegg oppfordrer han alle til ? orientere seg om utdanningsmulighetene og framtidsutsiktene de unge har ? forholde seg til.

– V?re nettsider er et godt sted ? starte. Under ?pen dag  tilbyr vi ogs? infom?ter og miniforelesninger hvor s?kere kan pr?ve seg p? de ulike studieprogrammene og f? svar p? sine sp?rsm?l om studier, studentlivet og jobbmuligheter, sier St?len.

Som rektor ved Norges eldste og ledende universitet ?nsker han de unge et godt studievalg.

– Ved Universitetet i Oslo vil vi at beslutningen skal bli god og en som den fremtidige studenten er tilfreds med, b?de i studietiden og etterp?.

STUDIETILBUD: Se oppbygging av studiene, hva du l?rer og karriereintervjuer

Av Malin Littauer Yndesdal
Publisert 21. mars 2021 23:59 - Sist endret 22. apr. 2022 11:15