English version of this page

Enheter ved Universitetet i Oslo

Fakulteter, institutter og sentre

Det humanistiske fakultet kart


Det juridiske fakultet kart


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kart


Det medisinske fakultet kart


Det odontologiske fakultet kart


Det samfunnsvitenskapelige fakultet kart


Det teologiske fakultet kart


Det utdanningsvitenskapelige fakultet kart

Museer og samlinger

Kulturhistorisk museum kart

Kulturhistorisk museum er et av landets st?rste kulturhistoriske museer. Det rommer den st?rste arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inkl. vikingskipene p? Bygd?y, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har ogs? en etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler og Norges st?rste mynthistoriske samling.

Naturhistorisk museum kart 

Naturhistorisk museum er Norges st?rste naturvitenskapelige samling, med 7,7 millioner objekter. NHM best?r av Geologisk museum, Zoologisk museum, Botanisk museum og Klimahuset. Botanisk hage dekker 150 m?l og har ca 35000 planter, fordelt p? omtrent 5500 arter. En del av museets samlinger er tilgjengelige for publikum.

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen omfatter all kunst som ikke sorterer under universitetets faste samlinger. Kunstverkene befinner seg i universitetets ulike bygninger og b?de enkeltverk og store utsmykninger inng?r i samlingen. Av spesiell interesse er den store portrettsamlingen.

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal, slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall, er i dag et museum og et aktivt kultursenter.