Offentlig journal

Offentlig journal inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra UiOs elektroniske postjournal.

Opplysningene ligger tilgjengelig p? nettet for de siste 3 m?nedene. For eldre journaler kontakt Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon

Oktober November Desember Januar
Uke 40 (pdf) Uke 44 (pdf) Uke 49 (pdf) Uke 1 (pdf)
Uke 41 (pdf) Uke 45 (pdf) Uke 50 (pdf) Uke 2 (pdf)
Uke 42 (pdf) Uke 46 (pdf) Uke 51 (pdf) Uke 3 (pdf)
Uke 43 (pdf) Uke 47 (pdf) Uke 52 (pdf) Uke 4 (pdf)
  Uke 48 (pdf)   Uke 5 (pdf)

Innsynsbegj?ring

  • Begj?ring om innsyn m? inneholde opplysninger om:
    1. Bestillers e-postadresse
    2. Bestillers postadresse eller avtale om avhenting
    3. Opplysninger om saks- og dokumentnummer (f.eks. 2010/99999-1) eller tilstrekkelige opplysninger for ? identifisere saken
  • Innsynsbegj?ring sendes til Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon
  • Klage p? avslag av en innsynsbegj?ring skal sendes enheten som avslo innsynsbegj?ringen innen 3 uker fra mottak av avslaget. Klagen registreres av enheten og oversendes for behanding til Felles klagenemnd, se offentleglova  § 32 (lovdata.no) og forvaltningsloven § 29 (lovdata.no). Kunnskapsdepartementet har delegert kompetanse til ? behandle klager p? utdanningsinstitusjonenes vedtak etter offentlighetsloven til Felles klagenemd fra 1. juni 2015.
Publisert 12. mai 2010 09:12 - Sist endret 19. jan. 2022 14:37