The Guild

The Guild of Research-Intensive Universities best?r av 21 forskningsintensive breddeuniversiteter fra 16 europeiske land. Sekretariatet sitter i Brussel.

Et av de viktigste form?lene med The Guild er ? ha en tydelig stemme i utformingen av EUs rammeprogrammer og forskningspolitikk. The Guild skal ogs? bidra til ? sette agendaen for den offentlige samtalen. Her er 德州app下载 med det afrikanske universitetsnettverket ARUA for ? styrke forskningskapasiteten til afrikanske universiteter en av hovedm?lsetningene. En tredje hensikt med nettverket, er 德州app下载 og koordinering innen arbeidsgrupper, blant annet gjennom grupper av dekaner. Her er temaer som forskningspolicy- og st?tte, ?pen forskning, innovasjon og europeisk utdannings德州app下载 viktig.

Bildet kan inneholde: lilla, erme, fiolett, gj?re, magenta.

Fellesskapet i The Guild er viktig for UiO

For UiO er p?virkning p? den europeiske arenaen viktig, gitt norske universiteters avhengighet av innretningen p? EUs politikk, programmer og utlysninger, i tillegg til at forsknings- og utdanningspolitikken som utformes i Brussel i stor grad p?virker nasjonal politikk og nasjonale virkemidler. UiO opplever at felleskapet i Guild gir gode muligheter for innspill og p?virkning av de store politikkprosessene, og UiO spiller en viktig rolle i nettverket gjennom styredeltakelse og aktiv representasjon i alle nettverkets 德州app下载sfora. I tillegg gir medlemskapet rik tilgang til informasjon om hva som foreg?r i Brussel og i europeisk kunnskapspolitikk.