Circle U.

Circle U. er en europeisk universitetsallianse som best?r av ni forskningsintensive breddeuniversiteter. M?let er ? etablere et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025. 

德州app下载

14. des. 202216. des. 2022, UCLouvain, Louvain-la-Neuve campus

Tverrfaglighet er sentralt

Gjennom Circle U. skal det utvikles flere studentledede innovasjonsaktiviteter der studenter jobber i tverrfaglige team p? tvers av landegrenser. Det skal utvikles nye konsepter for tverrfaglige, tematiske kunnskapsmilj?er som legger til rette for at ansatte, studenter og eksterne partnere kan 德州app下载e om ? l?fte opp, diskutere og l?se samfunnsutfordringer. M?let er ? tenke nytt om fremtidens h?yere utdanning i Europa og v?re med ? forme utviklingen av det europeiske utdanningsomr?det. 

Klima, global helse og demokrati

Tre tematiske omr?der er s?rlig viktige for Circle U. i prosjektperioden: Klima, global helse og demokrati. "Academic Chairs", ansatte som skal bruke 20 prosent av stillingen sin p? Circle U., vil utgj?re et fellesskap som blir viktige for ? knytte aktivitetene sammen p? tvers av de ni universitetene.

Medlemmer i alliansen

Circle U. koordineres fra Universitetet i Oslo. I tillegg best?r alliansen av:

  • Aarhus Universitet, Danmark
  • Humboldt-Universit?t zu Berlin, Tyskland
  • King’s College London, Storbritannia
  • Univerzitet u Beogradu, Serbia
  • Université catholique de Louvain, Belgia
  • Université Paris Cité, Frankrike
  • Università di Pisa, Italia
  • Universit?t Wien, ?sterrike