Designmanual for Universitetet i Oslo

Designmanualen for Universitetet i Oslo ble fornyet i 2021, og her er retningslinjer for bruk av designet.
Manualen blir fortl?pende oppdatert med nye maler og bilder.

Samlet visuell profil

Profilen v?r bygger p? universitetets historie som landets eldste universitet, samtidig som den skal bidra til ? vise hvor viktig forskningen er n? og for framtiden. Den skal f? fram mangfoldet av sterke fagmilj?er, gj?re oss tydelige og gjenkjennelige for m?lgruppene og bidra til ? posisjonere oss som et av de fremste universitetene i Europa.?
 

Bilder av profilen til Universitetet i Oslo i bruk p? ulike medier