德州app下载 - Side 9

Bildet kan inneholde: eiendom, skjorte, produkt, gj?re, smil.
Publisert 14. des. 2021 20:12

Av og til f?ler vi at norske politikere har resignert. Alle vet at vi skal gjennom en stor omstilling, skape nytt gr?nt n?ringsliv med nye arbeidsplasser, og det skal skje p? en m?te som er sosialt rettferdig og demokratiet verdig. Alle er enige om at forskning og h?yere utdanning er et avgj?rende grunnlag for dette. Likevel - de fagre ord f?lges av reduserte bevilgninger.

Publisert 10. des. 2021 16:42

Arbeidet med utviklingen av Norges f?rste innovasjonsdistrikt har f?tt mye oppmerksomhet. Det har vanket b?de ris og ros i media, men ikke minst er det mange som vil bidra til at den overordna ideen realiseres. For Universitetet i Oslo, som er en av 11 medlemmer i medlemsforeningen Oslo Science City, handler dette om ? skape nye faglige muligheter innen forskning og utdanning, og om ? ta kunnskapen i bruk.

Bildet kan inneholde: stol, scenekunst, underholdning, dress, kunst.
Publisert 7. des. 2021 21:55

Det var en stor ?re for UiO ? v?re vertskap da Willy Brandt mottok Nobels fredspris i aulaen i 1971, og det var en stor glede ? f? v?re med ? markere 50-?rsjubileet p? samme sted i dag; med hans barn, med en fin forfattersamtale og med prisutdelinger.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO