德州app下载 - Side 8

Publisert 21. jan. 2022 13:24

Kunnskapsdepartementet (KD) legger opp til at utviklingsavtalene skal f? en mer sentral plass i styringsdialogen med universiteter og h?yskoler. Forlaget til nytt rammeverk som n? er p? h?ring signaliserer at vi i mindre grad skal indikatorstyres, og i st?rre grad m?lstyres. Det er positivt, og handlingsrommet dette gir m? utnyttes.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, m?bler, dataskjerm.
Publisert 16. jan. 2022 15:03

I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ?nsker ? utsette av kravet om to sensorer p? alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter – ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper un?dige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter b?r ha og at p?legget vil flytte ressurser fra undervisnings- og l?ringsaktiviteter til eksamensavvikling.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, smil, samfunnet, gj?re, halsb?nd.
Publisert 10. jan. 2022 12:08

Opprettelsen av the European Research Council (ERC) i 2007 representerer et vannskille i europeisk forskningspolitikk. Denne ordningen for fremragende forskningen har v?rt en gedigen suksess, og sikrer oppmerksomhet om grunnleggende forskning p? forskningsfronten. Det er stor grunn til ? glede seg over dagens tildeling av 9 starting-grants til forskere ved norske institusjoner. Fem av disse er fra UiO.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, h?r, hode.
Publisert 27. des. 2021 07:59

1903 er ?ret for historien jeg alltid forteller n?r jeg har med gjester i Gamle festsal. Ettermiddagen da Kristian Birkeland tok i mot et stort publikum fra n?ringsliv, finansinstitusjoner, politikk og statsforvaltning til en gallaforestilling. Han skulle demonstrere sin elektriske kanon. Birkeland s? ut over forsamlingen og forsikret om at det hele ville foreg? totalt lydl?st. Det endte med et ?red?vende smell, en stor flamme ut av kanonens munning og en lysbue mot publikum. Den panikkslagne forsamlingen l?p ut fra salen. Eksperimentet var en katastrofe, men det var utgangspunktet for en av de viktigste innovasjonene i norsk historie.

Publisert 20. des. 2021 20:31

Kj?re alle sammen! Tusen takk for innsats, energi og vilje i et ?r som b?de startet med og slutter med universitetet mer nedstengt enn vi kunne ?nske oss. Vi har likevel mye ? feire!

Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO