Professor II-ordningen m? ikke svekkes

Professor II-ordningen bidrar til ? sikre v?re studenter gode og kunnskapsrike undervisere fra et arbeidsliv og et globalt akademia i rask utvikling. Forslaget til ny universitets- og h?yskolelov utfordrer ordningen. Det er uheldig. F?rst publisert i Dagens N?ringsliv. 

Departementet foresl?r ? fjerne hjemmelen for ?rem?l for vitenskapelige bistillinger i mindre stillingsbr?ker (typisk 10-20 %). Det vil fortsatt v?re anledning til ? ansette i bistillinger midlertidig, men bare opp til tre ?r for offentlig ansatte og fire ?r for ansatte i det private. Dersom vi ?nsker tilsetning i lengre perioder, m? tilsetningene gj?res faste. Det vil v?re uheldig. For mange av fagmilj?ene som trenger disse stillingene er tre eller fire ?r kort tid. For eksempel s?ker vi i ?kende grad ? knytte til oss sterke fagpersoner fra arbeids- og n?ringsliv for ? ?ke arbeidslivsrelevansen i v?re utdanninger og styrke koplingene til n?ringsliv. Tilsvarende gjelder koplinger til sterke akademiske forskningsmilj?er i utlandet. Det tar tid ? integrere professor II i studier og fagmilj?. Samtidig vil fast ansettelse svekke v?r evne til ? fornye oss og kople oss til endringer i et arbeidsliv i rask utvikling. Forslaget vil f?re til mer byr?krati, og vi frykter ordningen kan bli mindre attraktiv for noen av de beste kandidatene.

Vi ?nsker samme muligheter for ? ansette professor II som vi har i dag. Vi ansetter fast n?r form?lstjenelig, men trenger fleksibilitet. Vi h?per regjeringen tar dette i betraktning n?r de behandler forslaget til ny UH-lov.

Av Svein St?len, Anne Borg
Publisert 16. sep. 2022 08:07 - Sist endret 16. sep. 2022 08:07
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO