Humanister ser mot fremtiden

Den 10. mai er det et arrangement ved UiO som er interessant for akademikere som vil bidra til samfunnsinnovasjon og b?rekraftig utvikling eller som bare lurer p? hva samfunnsinnovasjon kan v?re.

Grafisk illustrasjon med navnet SPARK Social Innovation Norway

UiO er det f?rste universitetet som utvikler et eget SPARK-program for samfunnsinnovasjon.

Er innovasjon noe for humanister og samfunnsvitere? Det mener i alle fall OECD, som beskriver samfunnsinnovasjon som “the design and implementation of new solutions that imply conceptual, process, product, or organisational change, which ultimately aim to improve the welfare and wellbeing of individuals and communities.

Eller sagt p? en annen m?te: Innovasjon eller nyskapelse kan og b?r handle om mye mer enn kommersialisering. De kriser vi st?r i lokalt og globalt i dag – klimaendringer, tap av natur, krig, og trusler mot demokratiet ?– utfordrer grunnleggende verdier og etablerte m?ter ? leve og organisere samfunnet p?. Kall det samfunnsinnovasjon eller noe annet, men at humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og metoder er viktige for den omstillingen som raskt m? skje, er det ikke tvil om.

UiOs styrking av samfunnsinnovasjon

I 2020 startet UiOs SPARK Samfunnsinnovasjon med m?l om ? st?tte prosjekter for samfunnsinnovasjon bredt p? hele universitetet. Forel?pig tar seks prosjekter del i det to ?r lange pilotprogrammet. Prosjektene handler blant andre om involvering av p?r?rende ved behandling av psykotiske lidelser,  spr?k hos sm? barn, og bruk av kunnskap fra fortiden for produksjon av kunnskap for fremtiden.  Et eksempel er prosjektet "ASK Action for Sustainability through Knowledge co-creation", ledet av professor Alfredo Jornet Gil ved Institutt for l?rerutdanning og skoleforskning.

De seks prosjektene f?r st?tte gjennom finansiering med opptil 400.000 pr ?r i to ?r, og er med i et innovasjonsprogram hvor de blant annet f?lger felles mentorm?ter og deltar p? ?pne forum. Hver m?ned arrangerer SPARK Samfunnsinnovasjon Educational Forum ?pne m?ter for enhver som er interessert i hvordan universiteter og akademikere kan bidra til samfunnsinnovasjon, eller som har ideer til prosjekter. Her kan man dele erfaringer til inspirasjon eller f? praktiske r?d.

SPARK-piloten skal styrke relasjoner mellom vitenskapelig ekspertise og offentligheten for ? legge til rette for demokratisk og b?rekraftig transformasjon.

Med litteraturvitenskap og filosofi i ryggsekken

Den 10. mai har Educational Forum invitert samfunnsinnovasjons-entrepren?rene i Fremtenkt, et selskap som bruker teorier og metoder fra fremtidsstudier for ? engasjere folk til ? skape mer b?rekraftige samfunn.  Bak Fremtenkt st?r to humanister, Ragnhild Nabben og Sveinung Sundf?r Sivertsen, som har bakgrunn fra henholdsvis litteraturvitenskap og filosofi (samt kjemi).

If?lge dem selv, ?nsket de ? gj?re mer enn bare ? diskutere hvordan samfunnet b?r organiseres. De ville bruke kunnskap og ideer fra humaniora og samfunnsvitenskapene for ? f? i gang konkrete prosjekter for samfunnsinnovasjon. For eksempel prosjektet "Laboratorium for b?rekraftige og demokratiske fremtider", som er etablert i 德州app下载 med Arna og ?sane kulturhus og delfinansiert av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Det handler om ? utvikle nye m?ter for borgermedvirkning.

Siden 2019 har Fremtenkt etablert prosjekter i flere norske byer, og de jobber tett med b?de offentlig sektor og sivilsamfunn.

Et bredt spekter av samskaping-prosjekter

P? m?tet den 10. mai skal Fremtenkt dele hvordan de – inspirert av demokratidimensjonen i fremtidsstudier – har testet ulike tiln?rminger til ? ?bruke fremtiden? for ? promotere samskaping mellom innbyggere og lokalmilj?. Dette har de gjort i prosjekter om b?rekraftig byutvikling, om tverrfaglig utdanning innen b?rekraft og demokrati, og om 德州app下载 mellom forskere, byr?krater og praktikere innen alders- og omsorgstjenester.

Fremtenkt har ogs? gjort seg noen refleksjoner om hvordan universiteter og h?yskoler i st?rre grad enn i dag kan bidra til spredning av kunnskap fra studenter, PhD-studenter og ansatte innen humaniora og samfunnsvitenskapene.

Meld deg p?  til SPARK Educational Forum den 10. mai

Av Mette Halskov Hansen
Publisert 6. mai 2022 08:22 - Sist endret 16. jan. 2023 09:56
Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektoratbloggen

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektoratbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO