Det haster for v?r felles kulturarv

Vi arbeider intenst for ? realisere et nytt Vikingtidsmuseum. Det handler om ? bevare v?r viktigste kulturarv. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp.

Bildet kan inneholde: brun, tre, merker i treverket, rektangel, planke.

Sprekker i skroget p? Gokstadskipet. 

Vi vet at disse nedbrytningsprosessene g?r stadig fortere. Derfor blir vi sv?rt bekymret n?r regjeringen ?pner for en mulig ny byggestopp og omprosjektering. Det m? unng?s. Arbeidet for en trygg havn for vikingskipene har p?g?tt siden 1880. N? m? jobben fullf?res. Regjeringen m? kjenne sitt store ansvar. De st?rste truslene mot vikingskipene som vi forvalter p? vegne av hele nasjonen, er foreldede st?ttesystemer, vibrasjoner og klima. Ikke minst skaper st?ttesystemet for skipene store spenninger i treverket. Det skyldes skipenes tyngde i kombinasjon med spinkel oppst?tting og f?rer til at skipsplankene sprekker opp. De siste ?renes inng?ende unders?kelser med 3D-skanning viser urovekkende endringer p? b?de Osebergskipet og Gokstadskipet, i form av deformasjoner og sprekkdannelser. Disse oppst?r fordi spenningsniv?ene i konstruksjonen overg?r materialenes t?leevne, med p?f?lgende omfordeling av spenninger og potensial for nye sprekkdannelser. Endringene er irreversible og vil ende med kollaps – skipene vil bryte sammen over sine egne st?tter. Vi vet ikke n?r, men ingen skal si at vi ikke har sagt tydelig ifra. Bevegelsene viser tydelig at skipet synker sammen og det er en akselererende prosess. Tidsaspektet er av avgj?rende betydning. Overv?king av endringene viser urovekkende hastighet p? nedbrytningen og den er slett ikke line?r. Vi har gjennomf?rt akutt oppst?tting av Gokstadskipet gjentatte ganger de seneste ?rene, fordi stavnen og akterenden har vist kritisk deformasjon, men slik punktvis oppst?tting kan skape nye spenninger og kritiske punkter i skroget. Det er dokumentert endringer p? opp mot 5 millimeter i l?pet av en fem?rsperiode. Vi f?lger situasjonen fortl?pende, men det er sv?rt vanskelig ? kontrollere trykkfordelingen i skroget. I tillegg er vibrasjoner og klimafaktorene som p?virker bevegelsene i skipene markant. Kun i et nytt bygg vil man kunne sikre stabile st?ttesystemer, et jevnt inneklima og vibrasjonssikring. Det haster! Det handler om v?r felles kulturarv.

Av Svein St?len
Publisert 21. mai 2022 16:39 - Sist endret 21. mai 2022 16:45
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO