Spr?kpolitikk i revers

Der EU har en ambisi?s politikk for flerspr?klighet og fremmedspr?koppl?ring i hele utdannings- og livsl?pet, ser det ut til at Norge n? g?r mot en situasjon der norsk pluss engelsk er tilstrekkelig. Vi argumenterte i Morgenbladet 16. april for at dette vil medf?re utenforskap og svekke Norges tilgang til kultur, historie og marked i v?re n?re omgivelser i Europa. 

Bildet kan inneholde: kunst, skrift, m?nster, grafikk, karmin.

Heldigvis er vi ikke s? utenfor det europeiske utdannings德州app下载et som denne illustrasjonen kunne tyde p?. Likevel, v?r nasjonale politikk for fremmedsspr?k gir grunn til bekymring.

Regjeringen er klar. Norske universiteter forventes ? bidra til at visjoner tydeliggjort i det europeiske utdanningsomr?det (European Educational Area), n?s. Dette gj?res for eksempel gjennom europeiske universitetsallianser, hvor studenter s?ml?st kan bevege seg fra en campus til en annen. Universitetet i Oslo leder Circle U-alliansen med Humboldt-universitetet i Berlin, Université de Paris, Kings College, London samt Universitetene i ?rhus, Louvain og Beograd. Fremtidens studenter ved UiO blir ikke bare Oslo-studenter, men studenter p? en felleseuropeisk og flerspr?klig arena – de blir fremtidens europeiske borgere som skal l?se komplekse utfordringer i v?r verden. Politisk handler det om Europas konkurransekraft, om b?rekraftig samfunnsorden, og om kulturarv, sosial tilh?righet og verdier.

Mens forskningen med rette er blitt sett p? som transnasjonal, har utdanning lenge v?rt nasjonalstatens anliggende – s? ogs? i Europa. N?r Europa n? utvikler det de kaller det europeiske utdanningsomr?det, er det i visshet om at kulturarv og historie er viktig. Spr?k er identifisert som en n?kkel. Men der EU har en ambisi?s politikk for flerspr?klighet og fremmedspr?koppl?ring i hele utdannings- og livsl?pet, ser det ut til at Norge n? g?r mot en situasjon der norsk pluss engelsk er tilstrekkelig. I forslag til den nye Fullf?ringsreformen svekkes fremmedspr?kene ved at de ikke skal v?re fellesfag. Forslag om ? gj?re fremmedspr?k til valgfag har jevnlig dukket opp i norsk utdanningspolitikk de siste ti?rene. N? skjer det igjen og vi advarer mot forslaget. Det er uklokt og timingen er d?rlig. Det vil medf?re utenforskap og svekke Norges tilgang til kultur, historie og marked i v?re n?re omgivelser i Europa. Dette kan v?re noe av det mest farefullt kortsiktige vi gj?r n?r vi fremover skal utvikle nye kompetanseomr?der og nye n?ringer uten store oljeinntekter. Ikke minst er dette en spr?kpolitisk revers som vil gj?re Norge kulturelt fattigere.

Av Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka, Frode Helland
Publisert 24. apr. 2021 08:58 - Sist endret 24. apr. 2021 09:14
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

 Rektorteamet. Foto: ? UiO/Anders Lien

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.