Det l?nner seg ? ta h?yere utdanning

Jon-Arild Johannessen sp?r om framtiden i Aftenposten 28 mars. ?Lange utdannelser uten teknologi kan du f? problemer med? sier professoren og sier teknologi og innovasjon er veien til god jobb. En ting er sikkert. Ethvert r?d om utdanningsvalg blir d?rlig, hvis for mange f?lger det. Vi trenger mange ulike kompetanser i m?te med framtidens utfordringer. F?rst publisert i Aftenposten.

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, lys, svart, gul.

Vi trenger ikke se mange nyhetsoverskrifter for ? forst? at samfunnet ikke bare trenger teknologi, men ogs? innsikt og kunnskap om samfunn, etikk, identitet og kultur. Ett eksempel: For ? m?te klimakrisen trenger vi nye teknologiske l?sninger og nye vaner. Vi trenger kunnskap som kan bidra til forpliktende internasjonale avtaler. Nettopp derfor understreker b?de OECDs analyser og Holden-utvalget viktigheten av at framtidens kandidater ikke bare har digital kompetanse, men generiske ferdigheter, evne til kritisk og etisk refleksjon og bevissthet.

Vi m? basere v?re r?d p? kunnskap. Vi vet at det l?nner seg ? ta h?yere utdanning. H?yere utdanning gir jobb og beskytter mot arbeidsledighet ved ? gi et godt grunnlag for l?ring hele livet. Flere h?yere utdannede enn tidligere er yrkesaktive, samtidig som andelen sysselsatte i Norge generelt har hatt en nedgang. 89 prosent av alle kandidater fra UiO jobber heltid i en stilling. En st?rre andel enn tidligere (71 prosent) opplever at de har en relevant utdanning i forhold til arbeidsoppgavene. Totalt 76 prosent var ute i jobb innen tre m?neder etter fullf?rt utdanning, og 86 prosent var i jobb innen seks m?neder. 73 prosent bruker i stor/sv?rt stor grad kompetanse og ferdigheter fra utdanningen sin i jobb. NIFUs (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning) arbeidsgiver-unders?kelse fra 2019 viser dessuten at arbeidsgiverne er godt forn?yd med nyutdannede kandidaters kompetanse og relevansen av deres utdanninger.

Hva s? med utdanninger som ikke er teknologibaserte? Vel, vi vet at v?re jurister, statsvitere, pedagoger, filosofer og samfunns?konomer er ettertraktede p? arbeidsmarkedet. Vi sikrer norsk arbeids- og n?ringsliv kompetanse i spr?k som tysk, fransk og spansk. Det er lite som tilsier at ikke ogs? norsk arbeidsliv i ?kende grad trenger kompetanse i kinesisk spr?k og kultur. Listen er lang.

Norge trenger et bredt spekter av kompetanse. Derfor har vi fagskoler, h?yskoler og universiteter med ulike fagportef?ljer og profiler. Men et r?d om at studenter ikke b?r studere humaniora og samfunnsvitenskap, fordi samfunnet ikke trenger kompetansen er kunnskapsl?st og feilsl?tt. Vi gir Johannessen rett i at framtidens humanister og samfunnsvitere b?r ha forst?else for realfag og teknologi. Men like mye trenger vi realister og teknologer med forst?else for humaniora og samfunnsvitenskap.

Av Svein St?len, Gro Bj?rnerud Mo
Publisert 6. apr. 2021 23:22 - Sist endret 7. apr. 2021 07:31
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

 Rektorteamet. Foto: ? UiO/Anders Lien

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.