Internasjonalisering gir kompetanse og fornyelse

Debatten om internasjonaliseringen av norsk akademia g?r nok en gang h?yt. Den knytter seg til problemstillinger vi arbeider med i det daglige.

F?rst publisert i Aftenposten.

Bildet kan inneholde: bukse, smil, frakk, sosial gruppe, dress.

Norske studenter ved Seoul University i Nord-Korea. Internasjonalisering g?r begge veier.

Universitetet i Oslo (UiO) forventes ? svare p? samfunnets mange og ulike forventninger innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Gode og konkurransedyktige forskere og fagmilj?er er helt sentralt. Da er det flere hensyn ? ta.

Ved UiO utdanner vi mange: leger, jurister, lektorer, psykologer, farmas?yter, samfunns?konomer, informatikere, historikere og spesialpedagoger med mer, med kompetanse p? internasjonalt toppniv?.

Det krever forskningsbasert utdanning og sterke forskermilj?er som hevder seg i forsknin