德州app下载 og innovasjon - to sider av samme sak?

德州app下载 og innovasjon blir ofte sett p? som to sider av samme sak, to konsepter som 德州app下载er og g?r h?nd-i-h?nd. Men er koblingen s? ?penbar og hvordan p?virker aktivitetene hverandre? 

Bildet kan inneholde: panne, kinn, hode, smil, bl?.

Magnus Guldbrandsen. Foto:Trine Nickelsen

Et raskt google-s?k illustrer dette godt. Akademikerne etterlyser mer penger til forskning og innovasjon, Forskingsr?dets strategi fra 2020-2024 har ?grensesprengende forskning og innovasjon? som et hovedm?l, mens regjeringen i juli i fjor ga ?610 millioner kroner til forskning og innovasjon i norske bedrifter?.

Men er koblingen mellom forskning og innovasjon s? enkel og ?penbar som man ofte f?r inntrykk av? Det et sp?rsm?l vi ?nsker ? rette et kritisk blikk p? under European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation  (EU-SPRI) konferansen i Oslo i juni.

Det er utvilsomt mange sterke b?nd mellom forskning og innovasjon, og det er ikke vanskelig ? finne en rekke enkelteksempler p? at de to aktivitetene kan berike hverandre. Samtidig er det viktig ? reflektere over hvordan dette b?ndet fungerer i praksis, og hvordan og hvor mye aktivitetene p?virker hverandre. Mange innovasjoner bygger ikke p? forskning, mens mye god forskning bidrar til andre m?l og verdier enn innovasjon – og kanskje ikke til innovasjon i det hele tatt. Hvordan kan vi kjenne igjen situasjoner hvor de to aktivitetene passer godt sammen? Har koblingen mellom dem i politikk og st?tteordninger g?tt for langt?

Korona og klima – forskning vs. innovasjon i krisetider

Utviklingen av vaksinen mange har f?tt og mange andre venter p?, er et godt eksempel p? samspill mellom forskning og innovasjon. Men hvordan har samspillet v?rt i l?pet av pandemien p? andre omr?der enn vaksineutvikling?

Man kan for eksempel sp?rre: Hvor mye av innovasjonen vi har sett det siste ?ret, har v?rt forskningsbasert? N?r studenter, elever, l?rere og arbeidere logger p? digitale m?ter og undervisning hjemmefra, er det absolutt innovativt. Men denne innovasjonen stammer fra at folk, organisasjoner, og samfunn raskt pr?ver ? finne l?sninger for ? tilpasse seg en ny situasjon – ikke fra forskning. N?r et begravelsesbyr? livsstr?mmer en bisettelse til venner og familie, ligger det nok lite forskningslitteratur bak, m?let er ? finne en rask og innovativ l?sning p? et umiddelbart problem. Samtidig blir jo dette viktige temaer for dagsaktuell forskning, slik vi har sett en rekke nye koronarelaterte prosjekter bli startet det siste ?ret.

Problemstillingen g?r ogs? andre veien, og det er betimelig ? stille sp?rsm?l ved hvordan den raske/disruptive innovasjonen under pandemien har p?virket forskning selv? Mens vaksineutvikling er et klart eksempel p? produktivt samspill mellom innovasjon og forskning, er det ogs? stilt sp?rsm?l ved om sv?rt raske prosesser for tildeling av midler og faglig publisering er forenlig med forskningens og vitenskapens prinsipper. Hvem eier resultatene, og hvordan skal de komme hele verdens befolkning til gode?. Hvor forberedt er forskningsverdenen p? innovasjon – hvor forberedt er den p? kriser? Hvor mye av forskningen skal hive seg rundt for ? se p? COVID-19 eller andre umiddelbare behov, og hvor mye av den skal rette seg mot langsiktig kunnskapsoppbygging eller mer usynlige samfunnsutfordringer?

Klima og b?rekraftsp?rsm?l ?pner ogs? for kritiske vurderinger av hva vi mener med innovasjon og innovasjonsforskning. Mens mange klassikere i innovasjonsfaget handler om teknologisk utvikling og hvordan dette bidrar til ?konomisk vekst – stilles det n? stadig sp?rsm?l ved om teknologisk innovasjon er nok for ? sikre en b?rekraftig fremtid. Trenger vi endringer i konsumm?nstre, i befolkningsvaner, i styringssystemer, i grunnleggende samfunnsverdier? Hvordan vil et slikt bredere perspektiv p?virke innovasjonsforskning og eksisterende modeller for forsknings- og innovasjonspolitikk som fortsatt er basert p? enkle, line?re forestillinger om relasjonen mellom de to aktivitetene?

EU-SPRI 2021

P? EU-SPRI konferansen ?nsker vi ? utforske disse sp?rsm?lene, og ? se n?rmere p? b?de koblinger og forskjeller mellom innovasjon og forskning og hvordan politikken h?ndterer denne spenningen.

Hvis du finner disse sp?rsm?lene interessante kan du melde deg p? EU-SPRI konferansen her. Konferansen g?r digitalt 9-11 juni.

For detaljer og mer informasjon sjekk ut konferansens nettsider.

Av Professor Magnus Gulbrandsen og PhD-kandidatene J?rgen Aarhaug, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO
Publisert 8. juni 2021 16:34 - Sist endret 14. juni 2021 14:18
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

 Rektorteamet. Foto: ? UiO/Anders Lien

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.