Farvel Horisont 2020 - velkommen Horisont Europa

Horisont 2020 (H2020) er snart historie. En suksessfull historie for europeisk forskning og for UiO. Vi har hentet store ressurser, ikke minst til langsiktig grunnleggende forskning. Horisont Europa (HEU), EUs niende rammeprogram, st?r n? for d?ren. Potensialet er stort. Ikke minst for ? lykkes bedre med 德州app下载sprosjekter om samfunnsutfordringer og i tematiske utlysninger. Det krever videre og skjerpet innsats.

Bildet kan inneholde: frisyre, fotografi, ansiktsuttrykk, menneskelig, produkt.

72 signerte ERC kontrakter - til n?! 

De fleste utlysningene i H2020 er n? endelig avgjort. Vi har til sammen hentet hele 175 mill til grensesprengende forskning. Det er nesten en dobling fra forrige rammeprogram (89 mill ). Vi har b?de hentet flere prosjekter (255 mot 157) og ?kt gjennomsnittlig st?rrelse p? prosjektene. Doblingen i antall ERC-prosjekter er den enkeltfaktoren som bidrar mest, men h?y deltagelse i Marie Sk?odowska Curie (MSCA) samt flere store enkeltprosjekter har ogs? v?rt viktig.

Fagomr?dene som peker seg ut spesielt har stort sett v?rt de samme i hele perioden, nemlig helse, IKT og humaniora og samfunnsfag. Det er gledelig at vi leder stadig flere prosjekter. Det lover godt for framtiden – prosjektkoordinering er ikke uten utfordringer, men kompetansen vi bygger kan v?re et springbrett for lykkes i HEU. Det er viktig kompetanse ? dele med framtidens forskningsledere og med andre fagmilj?er ved UiO.

Nesten 80% av bevilgning til UiO kommer fra ?Excellence-pilaren?, og det skal vi glede oss over. Opprettelsen av ERC i 2007 viser seg tydelig som et viktig veiskille for EU - og for UiO som europeisk forskningsintensivt breddeuniversitet. Innretningen i EUs rammeprogram har v?rt og er viktig for oss. Vi har derfor lagt ned et betydelig arbeid i ? sikre at ogs? de andre delene av Horisont Europa handler om forskning og ikke om utvikling og markedsn?r innovasjon. Gjennom The Guild har vi utviklet posisjonsnotater p? en rekke omr?der som vi s? har brukt i h?ringer og politisk p?virkningsarbeid. Disse dokumentene finner du p? The Guilds hjemmeside.

Som i alt politisk arbeid lykkes vi i noe, mens vi m? gi tapt i andre kamper. Vi er reelt bekymret for at overgangen mellom det ?ttende og niende rammeprogrammet bidrar til en tydelig vridning mot utvikling og innovasjon, og en nedtoning av viktigheten av forskning. Grensene mellom forskning, utvikling og innovasjon tones ned. Diskusjonene rundt den nye strategien for det europeiske forskningsomr?det, ERA, synliggj?r dette. The Research and Innovation pact viser en skremmende og manglende forst?else for verdien av forskning, og betydning av forskning for innovasjon og samfunnsutvikling ikke minst p? litt lengre sikt.

Vi m? fortsatte v?rt forskningspolitiske arbeid, men vi m? ikke minst vise i praksis hva forskning er, og hva forskning bidrar med. Vi skal slett ikke miste synet av hva dette betyr for hver enkelt forsker. Det blir lett snakk om politikk og penger, men det handler om noe helt annet. Dette er ?penbart dersom man leser hva v?re 72, til n? signerte, ERC-prosjekter deier seg om. Det ble et av flere tema i en nylig innspilt panelsamtale ledet av Daniel Naurin om EUs nye rammeprogram. Her fikk vi ikke minst hjelp av Ingrid Lossius Falkum og Mats Carlsson til ? reflektere over muligheter og utfordringer ved ? delta p? den europeiske forskningsarena.

Vi takk for stor innsats i Horisont 2020 - og gleder oss til ? bidra for at vi lykkes enda bedre i Horisont Europa.

Av Svein St?len, ?se Gornitzka
Publisert 2. mai 2021 19:56 - Sist endret 3. mai 2021 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

 Rektorteamet. Foto: ? UiO/Anders Lien

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.