Behov for nytenkning om vurdering og eksamen

I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ?nsker ? utsette av kravet om to sensorer p? alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter – ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper un?dige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter b?r ha og at p?legget vil flytte ressurser fra undervisnings- og l?ringsaktiviteter til eksamensavvikling.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, m?bler, dataskjerm.

Silurveien 2 (Illustrasjonsfoto, UiO)

Utsettelsen og evalueringen av ordningen b?r likevel ikke lede til et hvileskj?r for oss selv i arbeidet med ? tenke nytt om vurdering og eksamen mer generelt. Kravet om to sensorer er begrunnet ut fra studentenes rettsikkerhet. Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres p? mange ulike m?ter som legger mindre begrensinger p? den faglige autonomien og arbeidet med ? utvikle utdanningskvalitet generelt. Vurderingsformer som gir studentene flere tilbakemeldingspunkter underveis kan ogs? ses som en del av studentenes rettsikkerhet – i tillegg til at slik tilbakemelding sannsynligvis styrker deres l?ring. Studentene har lenge argumentert for hyppigere og bedre tilbakemelding p? eget arbeid. Det er noe vi b?r ta p? alvor. Selv om vi i dag 德州app下载er godt med v?re studenter, er det rom for ? styrke 德州app下载et enda mer, ikke minst for ? utforske nye former for dialog og faglig diskusjon.

Pandemien har bidratt til at mange fagmilj? allerede har utforsket nye eksamensformer – selv om mange hjemmeeksamener nok kanskje ikke er s? forskjellige fra tradisjonelle eksamener med tilsyn. Her er det rom for enda mer kreativitet – ikke minst knyttet til ? utvikle eksamensformer som ikke bare har fokus p? kunnskapsdimensjonen, men som ogs? inkluderer studentenes ferdigheter og generelle kompetanse.

Vi bruker veldig mye ressurser og har mye oppmerksomhet p? eksamen generelt ved Universitetet i Oslo. Eksamen har en viktig funksjon som en dokumentasjon p? studentenes kunnskap og kompetanse, men kan i mye st?rre grad utnyttes til ? forme studentenes l?ring. La oss utnytte utsettelsen godt. Ikke minst kan gode eksempler bidra til ? p?virke den nasjonale politikkutformingen p? dette feltet i ?rene som kommer.

Av Svein St?len, Bj?rn Stensaker
Publisert 16. jan. 2022 15:03 - Sist endret 17. jan. 2022 10:27
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO