5 nye ERC n?r Horisont Europa starter opp

Opprettelsen av the European Research Council (ERC) i 2007 representerer et vannskille i europeisk forskningspolitikk. Denne ordningen for fremragende forskningen har v?rt en gedigen suksess, og sikrer oppmerksomhet om grunnleggende forskning p? forskningsfronten. Det er stor grunn til ? glede seg over dagens tildeling av 9 starting-grants til forskere ved norske institusjoner. Fem av disse er fra UiO.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, smil, samfunnet, gj?re, halsb?nd.

Tusen takk og gratulerer til

Johanne Jacobsen, Institutt for medisinske basalfag

Eivind Andreas Baste Undheim, Institutt for biovitenskap

Andre Laestadius, Kjemisk institutt

Manudeep Bhuller, ?konomisk institutt

Lotte Thomsen, Psykologisk institutt

Dette er f?rste tildeling fra ERC innenfor Horisont Europa. Det lover godt for fremtidige ERC s?knader fra UiO. Konkurransen vil bli knallhard. F?rst og fremst er dette gledelig fordi disse tildelingene muliggj?r ny forskning p? forskningsfronten og bidrar til ? videreutvikle topp forskermilj?er. Tildelingene er selvsagt ogs? sv?rt viktige for karrierene til de fem som n? har f?tt starting grant.

Det nye rammeprogrammet Horisont Europa har et totalbudsjett p? 95.5 milliarder og er som det forrige programmet, Horisont 2020, basert p? tre pillarer; i grove trekk fremragende forskning (25 milliarder), samfunnsutfordringer (53.5 milliarder) og innovasjon/n?ringsliv (14 milliarder).

Til sammenlikning hadde Horisont 2020 et totalbudsjett p? ca 84 milliarder euro;

fremragende forskning (28 milliarder), samfunnsutfordringer (36 milliarder) og innovasjon/n?ringsliv (20 milliarder).

23 forskere ved UiO fikk starting grants i det forrige rammeprogrammet over 7 ?r. Dermed er dagens tildeling sv?rt positiv. Ikke minst fordi andelen av rammeprogrammet tilegnet fremragende forskning er nedprioritert (26 % i HEU mot 33 % i H2020). Fotnote her

Totalt sendte UiO 37 s?knader til denne utlysningen (17 kvinner), 11 gikk videre til trinn to og full evaluering (4 kvinner). Tusen takk til alle s?kere og deres s?knadsteam.

- - -

Fotnote: Det er litt komplisert ? sammenlikne pillarene direkte: Et av de fire instrumentene fra eksellenspilaren i H2020; fremtidsteknologier (FET) med 2,6 milliarder er flyttet til pilar 3 i HE Innovativt Europa. ERC er styrket med 3 milliarder i Horisont Europa, mens Marie Curie og forskningsinfrastruktur st?r p? stedet hvil med hhv rundt 6  og 2,5 milliarder.

Den store ?kningen i Pilar 2 i HE knytter seg i noen grad til at Digitalisering som en "ny" klynge. Den er flyttet fra H2020s Industrial Leadership til Pilar 2 Global Challenges i Horisont Europa.

Pilar III Innovativt Europa i HE inkluderer et nytt element, nemlig EIC med ca. 10 milliarder euro. Dette er til dels nye midler, men har ogs? hentet FET fra H2020s Eksellenspilar.

Av ?se Gornitzka, Svein St?len
Publisert 10. jan. 2022 12:08 - Sist endret 10. jan. 2022 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for ? kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for ? kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

德州app下载

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO