德州app下载

Bildet kan inneholde: anlegg, bygning, himmel, vindu, ballong.
Publisert 16. mai 2021 09:20

Vi ser det igjen og igjen. Nylig i Gaza, i Myanmar og i Etiopia. Krig og konflikter rammer en sivilbefolkning uten beskyttelse. Kvinner og barn er utsatt, og bildene vi ser er sterke og vanskelige. Enkeltmennesker og familier rammes hardt, men konsekvensene er ogs? institusjonelle. Langtidseffektene er enorme. F?rst publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: frisyre, fotografi, ansiktsuttrykk, menneskelig, produkt.
Publisert 2. mai 2021 19:56

Horisont 2020 (H2020) er snart historie. En suksessfull historie for europeisk forskning og for UiO. Vi har hentet store ressurser, ikke minst til langsiktig grunnleggende forskning. Horisont Europa (HEU), EUs niende rammeprogram, st?r n? for d?ren. Potensialet er stort. Ikke minst for ? lykkes bedre med 德州app下载sprosjekter om samfunnsutfordringer og i tematiske utlysninger. Det krever videre og skjerpet innsats.

Bildet kan inneholde: kunst, skrift, m?nster, grafikk, karmin.
Publisert 24. apr. 2021 08:58

Der EU har en ambisi?s politikk for flerspr?klighet og fremmedspr?koppl?ring i hele utdannings- og livsl?pet, ser det ut til at Norge n? g?r mot en situasjon der norsk pluss engelsk er tilstrekkelig. Vi argumenterte i Morgenbladet 16. april for at dette vil medf?re utenforskap og svekke Norges tilgang til kultur, historie og marked i v?re n?re omgivelser i Europa. 

Bildet kan inneholde: utgivelse, font, materiell eiendom, bok, papir.
Publisert 23. apr. 2021 16:23

Ikke mindre enn 17 - sytten - for UiO h?yst relevante - stortingsmeldinger, strategier, representantforslag etc skal behandles i Stortinget denne v?ren. I sannhet en travel v?r for UF-komiteen, for Stortinget og for UH-sektoren. ?Styre i det store, ikke i det sm?? er mantraet til v?r statsr?d. ?Tillitreform? ropes det fra opposisjonen (Ap). P? en fredag, etter en travel uke, tillater vi oss en liten historisk referanse til dengang da Universitetet i Oslo p? latin ble kalt Universitas Regia Fredericiana.

 Rektorteamet. Foto: ? UiO/Anders Lien

德州app下载

#UiOiSamspill

V?rt ?nske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. M?let er ? utnytte den enest?ende posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I 德州app下载 skriver vi om saker av stor betydning for UiO.