Kunnskapsarbeid i ?pent farvann

Har podkasten blitt viktigere enn b?ker i l?rerprofesjonen?

Bilde fra paneldebatt

Foto: FIKS

G? til str?mming av arrangementet.

Det finnes et hav av st?tteressurser og kunnskapskilder for l?rere i skolen, og disse er produsert av ulike akt?rer: Norske forlag publiserer b?ker skrevet av forskere og av l?rere og andre praktikere. Offentlige etater som Utdanningsdirektoratet og kommunale kompetansemilj?er utvikler egne st?tteressurser, og private konsulenter og tilbydere selger b?de kurs og fysisk st?ttemateriell. I tillegg deler l?rere sine undervisningsopplegg og erfaringer p? sosiale medier og i andre kanaler.

Hvilke kunnskapskilder st?tter l?rere seg p?? Hvordan fremst?r balansen mellom erfaringsbasert, praktisk kunnskap og forskningsbasert, teoretisk kunnskap i skolen og i andre fagmilj?er? Hvordan kan l?rere og andre profesjonsut?vere vite at de kunnskapskildene og ressursene de st?tter seg p?, er gode kilder med h?y kvalitet? Hvordan kan forskningsfunn gj?res relevante for l?rere og andre praktikere?

Enheten FIKS ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved UiO inviterer forskere og praktikere til ? dr?fte disse sp?rsm?lene over en enkel frokost og en kopp kaffe. Maiken Risan, forsker i FIKS, vil presentere funn fra sin ferske doktorgrad, blant annet om opplevelsen av et hierarki mellom ulike kunnskapsformer. Det bli ogs? bidrag ved professor Monika B. Nerland ved UiO og andre.

Den faglige frokosten avsluttes med en panelsamtale mellom innlederne der det vil v?re ?pent for sp?rsm?l fra deltakerne.

Arrangementet er en del av 德州app下载sdagene.

Praktisk informasjon

Det faglige programmet begynner kl. 08.30. Vi serverer enkel frokost fra kl.08.15

Arrangementet er gratis, men krever p?melding.

G? til p?melding

Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging ved bes?k, kontakt oss p? db-sentrum@admin.uio.no.

Str?mming av arrangementet

Her kan du f?lge Kunnskapsarbeid i ?pent farvann p? nett.

Om Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er Universitetet i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta i debatter og samtaler, og h?re p? foredrag. Domus Bibliotheca er den venstre fl?ybygningen p? Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Nysgjerrig p? hva som skjer hos oss? F?lg Universitetsplassen - UiO p? Facebook for spennende oppdateringer.

H?stens program for Domus Bibliotheca ligger ogs? p? nett.

Publisert 22. juni 2022 13:47 - Sist endret 23. sep. 2022 08:10