UiO hedrer ansatte for ekstraordin?r innsats

Universitetsstyret har utpekt ?rets vinnere av 德州app下载sprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og UiOs pris for yngre forskere.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hode, smil.

Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert ?r ut priser til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater.

Prisene for 2022 blir tildelt:

  • 德州app下载sprisen: Professor Ludvig Magne Sollid, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet.
  • Utdanningsprisen: F?rsteamanuensis Sabrina Sartori, f?rsteamanuensis Marianne Zeyringer og f?rstelektor Matylda Guzik, Institutt for teknologistudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  • Formidlingsprisen: F?rsteamanuensis Sofie H?gest?l, Nordisk institutt for sj?rett, Det juridiske fakultet.
  • Innovasjonsprisen: Professor Dag Trygve Eckhoff Wisland og Professor emeritus Tor Sverre Lande, Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  • UiOs pris for yngre forskere: Forsker Daniel Quintana, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Vi er stolte og glade over det imponerende arbeidet v?re ansatte legger ned gjennom b?de forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Jeg gratulerer alle vinnerne p? det varmeste, og gleder meg til ? overrekke prisene p? UiOs ?rsfest den 2. september, sier rektor Svein St?len.

Prorektor ?se Gornitzka leder priskomiteen som st?r for utnevnelsene.

– Det er som vanlig en sv?rt verdig gruppe vinnere. De har, innenfor hvert sitt felt, bidratt sterkt til at Universitetet i Oslo kan oppfylle selve samfunnsoppdraget sitt: ? utdanne h?yt kvalifiserte studenter, drive langsiktig, fremragende forskning, og arbeide for at kunnskap tas i bruk, sier hun.

德州app下载sprisen

Professor Ludvig Magne Sollid tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning p? c?liaki og immunologi. Sollid er internasjonalt ledende p? c?liakiforskning og immunologisk forskning. Ved ? studere sykdomsmekanismene for c?liaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes p? forskning p? andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. 德州app下载en hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at Avdeling for Immunologi er et av de fremste forskningsmilj?ene p? UiO og OUS. Han har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, b?de nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningsprisen

F?rsteamanuensis Sabrina Sartori, f?rsteamanuensis Marianne Zeyringer og f?rstelektor Matylda N. Guzik tildeles utdanningsprisen for sitt store engasjement og sin innsats for utvikling av Institutt for teknologisystemers f?rste masterprogram, Renewable Energy Systems. Masterprogrammet har som m?l ? gi et solid fundament for ? utvikle bruken av fornybare energisystemer i samfunnet, og tar for seg b?de de fysiske forutsetningene og konsekvensene ved bruken av fornybar energi. Vinnerne har sammen utviklet et fagmilj? der b?rekraft st?r sentralt i alle faglige aktiviteter. De har lykkes i ? skape et nytt tverrfaglig studietilbud med h?y grad av arbeidslivsrelevans, og masterstudiet har utdannet mange kandidater som kvalifiserer til opptak til forskerutdanningen. De tre er gode forbilder for kvinnelige studenter i et tradisjonelt sett mannsdominert teknologimilj? ved ITS. De har utmerket seg som engasjerte formidlere og aktive akt?rer p? den internasjonale forskningsarenaen.

Formidlingsprisen

F?rsteamanuensis Sofie Alexandra Engli H?gest?l tildeles formidlingsprisen for sin s?regne og engasjerende formidling av kompliserte temaer til et bredt publikum. Utenfor UiO er H?gest?l spesielt kjent for hvordan hun har klart ? formidle innsikt i det amerikanske valgsystemet i forbindelse med presidentvalget i USA i 2020 og 2021. Med klare og enkle ord forklarte hun den kompliserte valgordningen og tilknyttede hendelser gjennom en rekke bidrag b?de p? radio og tv. Dette gjorde hun basert p? solid faglig kunnskap om USA og valgordningene der. Som dyktig formidler evner hun ogs? ? n? ut til yngre m?lgrupper, med smarte strategier for ? kommunisere popul?rvitenskapelig stoff. I podkast-serien ?Sofie kupper Norge? bruker hun for eksempel humor og spissformuleringer for ? belyse demokrati som et vanskelig og viktig tema.

Innovasjonsprisen

Professor Dag Wisland og professor Tor Sverre Lunde tildeles innovasjonsprisen for forskningsdrevet innovasjon over lang tid, med resultater som har h?stet internasjonal anerkjennelse b?de forskningsmessig og kommersielt. Wisland og Landes innovasjonsbidrag har bakgrunn i ideer som har oppst?tt fra deres forsknings德州app下载 og virke ved UiO. Ideene er blant annet tatt i bruk gjennom etablering av teknologiselskapet Novelda AS, i dag anerkjent som den ledende akt?ren globalt innenfor utvikling av UWB-radarsensorer. Selskapets sensorprodukter finnes i dag i flere sluttprodukter i markedet, som pustm?lere og babymonitorer. Prisvinnerne har ogs? v?rt sentrale i utviklingen av internasjonale (IEEE) standarder for UWB radioteknologi, og er bidragsytere til utviklingen av neste IEEE-standard for UWB sammen med globale akt?rer som Apple, Meta, Google og Huawei.

UiOs pris for yngre forskere

Forsker Daniel Quintana tildeles prisen for yngre forskere for sin forskning p? hormonet oksytocin og dets betydning for fysisk og mental helse. Quintana er en ung og allerede internasjonalt anerkjent forsker i et tverrfaglig forskningsfelt innenfor sosial nevrovitenskap, biologisk psykologi og psykiatri. 德州app下载en hans er spisset mot hormonet oksytocin, hvor et hovedm?l er ? unders?ke oksytocins terapeutiske potensial for ? bedre sosial dysfunksjon. I sin forskning har Quintana g?tt nye veier ved ? ta i bruk en rekke nyskapende metodiske tiln?rminger. Han er en sv?rt produktiv forsker med flere artikler i prestisjetunge tidsskrifter. Quintana er ogs? en dedikert vitenskapsformidler, og deler regelmessig sine egne resultater p? tvers av ulike sosiale nettverk. Han har arbeidet for ? forbedre forskningsformidling og ?pen forskning ved jevnlig ? lede workshops og holde foredrag om begge disse temaene p? instituttniv?, universitetsniv? og nasjonalt niv?.

Om Universitetet i Oslos priser

Prisene er en bel?nning for s?rskilt innsats, som dessuten skal stimulere til ?kt innsats og v?re til inspirasjon for fagmilj?ene ved Universitetet i Oslo.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner som deles ut p? UiOs ?rsfest den 2. september.

Publisert 11. mai 2022 12:03 - Sist endret 12. mai 2022 12:41