Koronalettelser: Mer fysisk undervisning

Regjeringen kom torsdag med lettelser i koronatiltakene. Dermed blir det mulig ? tilby mer fysisk undervisning til studentene.

Studentene kan vende tilbake til campus og f? mer fysisk undervisning. Foto: Jarli&Jordan 

–Jeg er sv?rt glad for at vi n? i enda st?rre grad kan ?nske studentene velkommen tilbake til et ?pen campus! Vi hadde h?pet at regjeringen ville gi oss unntak fra meteren, men vi skal utnytte handlingsrommet lettelsene gir oss til det fulle, sier rektor Svein St?len.

Han minner om det fortsatt er viktig ? f?lge smittevernreglene. (FHI)

Campus er ?pen

Universitetet i Oslo er ?pent. Regjeringens anbefalinger inneb?rer at det kan tilbys fysisk undervisning for grupper p? 30 i mindre rom, med en meter avstand. Regjeringen ?pner opp for at kravet til avstand kan fravikes noe dersom det m? til for ? f? gjennomf?rt undervisning. Forelesninger kan g? med 200 til stede, ogs? med avstand.

Regjeringens anbefaler faste tilviste plasser, men det er ?pning for v?r tidligere praksis i auditorier med godt smittevern og muligheter for smittesporing.  Vi ber derfor studenter f?lge merking og anvisninger n?r de skal p? forelesning.

–Vi ser frem til ? f? flere studenter tilbake p? campus. Det vet vi er viktig for b?de l?ring og for psykososial trivsel, sier St?len.

–Studenter som er avhengige av ? gjennomf?re fors?k, laboratorieaktivteter eller ferdighetstrening prioriteres fortsatt for fysisk tilstedev?relse, men her er det rom for langt flere, avslutter St?len.

Eksamen

Det avholdes fysiske eksamener i Silurveien 2 i januar og februar. Her brukes om lag femti prosent av plassene, og det er god avstand mellom studentene.

Munnbind og selvtester

Det er p?bud om bruk av munnbind i alle situasjoner n?r det ikke er mulig ? holde minst 1 meter avstand. Unntaket er forelesninger og normale undervisningssituasjoner.

UiO jobber med ? skaffe til veie flere selvtester. Dersom vi ikke har tilstrekkelig antall tester for utdeling skal studenter som skal i praksis, ha lab-arbeid eller tilsvarende prioriteres ved utdeling, samt ansatte som m? v?re fysisk p? jobb for ? sikre driften. Det kommer n?rmere informasjon om dette.

Mottak av nye studenter

Universitetet i Oslo tar i januar imot om lag 600 utenlandske studenter. UiO tilrettelegger for fysiske og digitale arrangementer og innend?rs og utend?rs arrangementer der det er mulig. Restriksjoner for ulike land oppdateres fortl?pende, og oppdatert informasjon ligger her: /english/studies/international-students/

Hjemmekontor

Regjeringen anser aktivitet ved universiteter og h?gskoler som h?yt prioritert, og ordning med hjemmekontor skal derfor organiseres slik at aktiviteten lar seg gjennomf?re. Ansatte skal jobbe hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for ?nskelig virksomhet p? arbeidsplassen. 德州app下载, utdanning og annen virksomhet skal ivaretas, og det m? legges til rette for n?dvendige driftsfunksjoner. 
Det skal s?rlig legges til rette for at stipendiater og postdok kan v?re til stede, slik at de ikke f?r forsinket progresjon.

Beredskap for h?yt frav?r

FHI forventer h?ye smittetall i perioden fremover. Fakulteter, bibliotek og museer m? derfor g? gjennom beredskapslaner for ? sikre at viktige funksjoner ivaretas ogs? ved h?yt sykefrav?r hos ansatte.

德州app下载 og skjenking

Studentpubene kan fortsatt holde ?pent, og forholde seg til de nasjonale skjenkereglene. Se mer informasjon om arrangementer her: /om/hms/korona/arrangementer/index.html

Publisert 14. jan. 2022 15:53 - Sist endret 14. jan. 2022 17:06