English version of this page

Falk Paulsen ny assisterende universitetsdirekt?r

Universitetsstyret vedtok 11. mai 2022 ? tilby Johannes Falk Paulsen (57) stillingen som assisterende universitetsdirekt?r ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, nese, hake.

Universitetsstyret vedtok tirsdag at Johannes Falk Paulsen tilbys stilling som ny assisterende universitetsdirekt?r

Falk Paulsen har en lang karriere fra Universitetet i Oslo der han har v?rt kontorsjef ved flere institutter, assisterende fakultetsdirekt?r ved SV-fakultetet, personalsjef ved UiO, assisterende HR-direkt?r, fungerende direkt?r ved avdeling for virksomhetsstyring, prosjektdirekt?r og konstituert fakultetsdirekt?r ved Odontologisk fakultet. I tillegg har han blant annet v?rt programleder for program for administrativ forbedring og digitalisering og digitalt l?ringsmilj? ved UiO og hatt viktige posisjoner innen digitaliseringsomr?det i universitetssektoren.

  • - Falk Paulsen kjenner universitetet godt, sier universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen. - Han har bred erfaring fra hele organisasjonen og sentrale omr?der som ?konomi, virksomhetsstyring, eiendom, personal og digitalisering. Han har sterk ledererfaring og har i ulike roller vist at han bidrar til ? utvikle en effektiv administrasjon som underst?tter kjernevirksomheten forskning, utdanning og formidling. Han er sv?rt god til ? 德州app下载e om ulike utviklingsprosesser, og jeg er trygg p? at han vil samspille godt b?de med universitetsledelsen, resten av UiO og med eksterne, sier Benjaminsen.

Falk Paulsen er i dag prosjektdirekt?r i universitetsdirekt?rens stab og tiltrer etter n?rmere avtale.

Publisert 11. mai 2022 10:31 - Sist endret 11. mai 2022 10:43