– Vi trenger mange flere med kunnskap om ?st-Europa

?st-Europa-studier har blitt en egen ?rsenhet ved Universitetet i Oslo. Student Anders Christian Norum h?per at en fordypning i ?st-Europa kan lede til jobb i Utenriksdepartementet. 

Portrett av Anders Christian Norum.

Anders Christian Norum har fordypet seg i ?steuropeisk historie og samfunnsforhold p? ?rsenheten for ?st-Europa-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Mikael Lunde / NewsLab.

– Jeg har lenge visst at jeg vil jobbe med noe tilknyttet ?st-Europa eller Russland. Jeg l?rer russisk privat. Planen er ? bli flytende i russisk og bruke kunnskapen fra studiet inn i karrieren min, sier student Anders Christian Norum.

Til v?ren g?r han ut fra Universitetet i Oslo med en bachelorgrad i historie. Underveis har han fordypet seg med til sammen 60 studiepoeng i ?st-Europa – tilsvarende det som n? blir et eget studiel?p: ?st-Europa-studier (?rsenhet).

– Jeg tenker at det kommer til ? l?nne seg ? stake ut en kurs, om ikke et helt konkret m?l om hva skal jeg bli, s? i alle fall det ? f? faglig tyngde p? et omr?de, sier Norum.

Han h?per spesialiseringen vil gj?re ham enda mer attraktiv for mange arbeidsgivere.

– En jobb i Utenriksdepartementet henger selvsagt h?yt, men det finnes ogs? mange andre spennende muligheter, fra FN til NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt), sier han.

– Det finnes ikke nok folk med denne kompetansen

Det finnes allerede mange spennende emner om ?st-Europas historie og samfunnsforhold ved Universitetet i Oslo. N? som disse samles i en ?rsenhet, vil de bli tilgjengelig for flere. Du kan for eksempel ta ?rsenheten for seg selv, kombinere den med en annen grad, eller bruke den som etter- og videreutdanning.

? f? det p? vitnem?let, vil ogs? synliggj?re ekspertisen du f?r – en ekspertise som er stadig mer etterspurt, if?lge Eva Sarfi, som er fagansvarlig for slaviske og ?steuropeiske studier.

– Norge har veldig mye 德州app下载 med ?st-Europa, ?konomisk, kulturelt og politisk. Men det finnes ikke nok folk med kompetanse p? omr?det, sammenlignet med behovet gitt alle 德州app下载 i ulike sektorer, sier Sarfi.

Karrieremulighetene er mange og varierte. Sarfi kan nevne mange eksempler, fra Forsvaret til FN, UD, UDI, NAV og ikke-statlige organisasjoner som Amnesty eller Helsingforskomiteen.

Eller hva med ? jobbe med kultur, eller milj?? ?rsenheten kan l?se opp mange d?rer – litt avhengig av hva slags annen utdanning og arbeidserfaring du kombinerer den med.

– Norge har for eksempel mye kultur德州app下载 med ?st-Europa, og ogs? omfattende milj?德州app下载 med Russland om nordomr?dene, sier Sarfi.

Ikke minst er det mye 德州app下载 i n?ringslivet, for eksempel i fiskerin?ringen og i maritim sektor, for dem som ?nsker ? g? i den retningen.

Store forskjeller mellom landene i ?st

Det var egentlig for ? l?re om Russland at Anders Christian Norum valgte ?st-Europa som fordypning. Interessen for Russland har han med seg fra barndommen, da han spilte bandy i det som viste seg ? v?re et milj? med veldig mange russere. Det vekket en fascinasjon over spr?ket og kulturen, som har fulgt med ham frem til i dag.

– Etter hvert er jeg blitt vel s? interessert i ?st-Europa utenom Russland, og n? skriver jeg bacheloroppgaven min om ungarsk historie, sier han.

P? studiet l?rer du ? trekke historiske linjer, samtidig som du ser p? dagens situasjon og samfunnsforhold i ?st-Europa. Det har gitt Norum en helt ny forst?else for hva som skjer i de ulike landene – ting vi bare f?r med oss fragmenter av gjennom nyheter og pensum.

I Norge snakker vi mye om EU og Norges forhold til EU. Men vi h?rer lite om hva som skjer p? nasjonalt plan internt i EU-landene, sier han.

– Etter hvert som jeg l?rer og fyller inn mer kunnskap, forst?r jeg mer av for eksempel hvorfor det har g?tt annerledes i Ungarn sammenlignet med Tsjekkia eller Slovenia. Det utkrystalliserer seg nyanser og skillelinjer som jeg overhodet ikke s? komme, sier Norum.

L?rerikt med medstudenter fra ulike bakgrunner

Anders Christian Norum mener at ?st-Europa-studier er genialt nettopp som en ?rsenhet, fordi det enkelt lar seg kombinere med andre fag og utdanninger. Det at studenter kommer inn i emnene fra ulike bakgrunner, har v?rt med p? ? gj?re det ekstra l?rerikt for ham.

– Jeg har f?tt flere venner fra andre fag, som for eksempel statsvitenskap. De kommer inn med sitt perspektiv, og en litt annen forst?else av ting som for eksempel politiske prosesser og sosial deltagelse i politikken. Mens de som kommer fra russisk-studier kan se spr?klige sammenhenger, sier han, og fortsetter:

– Du kommer inn med din bakgrunn, og din verkt?ykasse, men h?ster massevis av veldig fine snarveier og kompetanse fra andre som kommer med sine bakgrunner.

Av Mikael Lunde
Publisert 28. feb. 2021 23:59 - Sist endret 22. apr. 2022 11:21