Til kamp for utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en ?rrekke v?rt en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til ? sikre at ogs? utviklingshemmede i st?rre grad f?r sine menneskerettigheter oppfylt.

Bildet kan inneholde: briller, synsomsorg, skjegg, talsperson, briller.

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for 2021. Foto: Anders Lien/UiO

–Det er en stor glede ? gratulere Jens Petter Gitlesen med tildelingen av Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris 2021. Hans m?lrettede og ambisi?se kamp gjennom mange ?r har gjort en stor forskjell for mange, b?de lokalt og nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein St?len.

If?lge Verdens helseorganisasjon lever 15 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonsnedsettelse. Dette gj?r denne gruppen til verdens klart st?rste minoritet.  B?de i Norge og internasjonalt ser man at mennesker med utviklingshemming opplever alvorlige brudd p? grunnleggende menneskerettigheter p? alle livsomr?der. F? har jobb, institusjonaliseringen tiltar, mange er fratatt sin selvbestemmelse, fattigdom, marginalisering, manglende mulighet for samfunnsdeltakelse, d?rligere tilgang p? utdanning og helsehjelp er noen av utfordringene p? feltet.

Jens Petter Gitlesen har v?rt forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), han har ledet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Gjennom arbeid i b?de enkeltsaker og i overordnede saker har Gitlesens engasjement skapt positiv endring for utviklingshemmede. Et godt eksempel er hans utrettelige innsats for ? f? Convention on the Rights of Persons with Disabilities innlemmet i norsk lov.

–Gitlesen er en livslang forkjemper for utviklingshemmedes menneskerettigheter, og komiteen ?nsker ? l?fte frem hans arbeid og innsats som en p?minnelse om nasjonale s? vel som internasjonale forpliktelser overfor verdens st?rste minoritet, sier prorektor ?se Gornitzka. Gornitzka leder n? arbeidet i komiteen for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris.

–Man skulle kanskje tro at det er enkelt ? arbeide for menneskerettighetene i Norge. Gitlesens kamp viser at det dessverre ikke er slik. Hans erfaring viser at det er forbausende stor motstand mot ? endre holdningen som g?r ut p? at det offentlige kan frata selvbestemmelsen til mennesker som trenger assistanse fra felleskapet for dagliglivets gj?rem?l, fortsetter St?len.

–Jeg ser frem til ? hedre Gitlesen i Universitetet i Oslos Aula under prisutdelingen 6. desember. Da markerer vi ogs? ?pningen av Oslo Peace Days og vi ?nsker alle velkommen, avslutter St?len.

Les mer om arrangmentet og meld deg p? her

M?t vinneren av UiOs Menneskerettighetspris

 

Om Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris

Menneskerettighetsprisen deles ut ?rlig i forbindelse med Oslo Peace Days i desember som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige omr?der i vid forstand. UiOs menneskerettighetspris ble initiert av Lisl og Leo Eitinger ved opprettelsen av Lisl og Leo Eitingers fond i 1984 og deles ut ?rlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige omr?der.

Komiteen for UiOs menneskerettighetspris best?r av:

  • ?se Gornitzka, prorektor UiO, leder komiteen
  • Gentian Zyberi, instituttleder, Norsk senter for menneskerettigheter
  • Eivind Engebretsen, professor og visedekan ved Det medisinske fakultet og
  • Inger Skjelsb?k, professor ved Senter for tverrfaglig kj?nnsforskning
  • Sven Mollekleiv, direkt?r for samfunnskontakt og sosialt ansvar DNV GL

Les mer om Menneskerettighetsprisen her.

Om Oslo Peace Days

Oslo Peace Days er et 德州app下载 mellom Universitetet i Oslo, Oslo kommune, Det Norske Nobelinstitutt, Nobels Fredssenter og Institutt for fredsforskning. M?let er ? sette Oslo p? kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan l?re om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. Utdelingen av UiOs Menneskerettighetspris markerer ?pningen av Oslo Peace Days.

Publisert 18. nov. 2021 13:03 - Sist endret 18. nov. 2021 13:53