Sv?rt gode resultater for UiO i Horisont 2020

UiO doblet antall ERC-prosjekter og bevilgningen i Horisont 2020, sammenlignet med det forrige rammeprogrammet. Det viser en rapport utarbeidet av Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon.

 

Bildet kan inneholde: stemning, verden, lys, bl?, font.

?se Gornitzka, viserektor for forskning og internasjonalisering, peker p? at tallene illustrerer at ?forsknings-Norge? er helt avhengig av at UiO fyller rollen som nasjonalt flaggskip.

– Dette er gledelige og viktige resultater som viser et tydelig m?nster over tid. Det gir all grunn til feiring. Ikke minst m? vi ber?mme den innsatsen, idérikdommen, faglige kreativiteten og driven som ligger bak tallene. Det bekrefter UiO som et ledende europeisk universitet, og at vi i l?pet av siste programperioden har blitt ytterligere sammenvevd med forskningsfronten i Europa. Dette kommer ikke av seg selv, sier hun.

Doblet bevilgning

UiO hadde en ambisjon for H2020 om 60 % ?kning i bevilgning, sett i forhold til EUs 7. rammeprogram. Resultatene viser at det ble en dobling, fra 89 millioner til 178 millioner. Tilslagene ?kte fra 157 til 250 prosjekter, samtidig som antall s?knader ?kte fra 972 til 1719. Dermed gikk tilslagsprosenten noe ned, fra 18 % til 14,5 %, men det er fremdeles h?yere enn gjennomsnittet i EU. Prosjektene som fikk tildelinger er st?rre enn tidligere, og det var en dobling i antall ?rlige innvilgende prosjekter mot slutten av perioden sammenlignet med de f?rste ?rene, slik at suksessen har v?rt ?kende utover i H2020.

ERC viktig

UiO har hatt s?rlig h?y suksess innen eksellens-pilaren for banebrytende og nysgjerrighetsdrevet forskning; ca 75% av s?knader og innvilgede prosjekter er i denne kategorien.  European Research Council (ERC) st?r for rundt halvparten av midlene fra H2020 til universitetet, og det har v?rt en dobling i antall ERC-prosjekter siden det forrige rammeprogrammet. UiO mottar n? like mye midler fra ERC som UiO gjorde totalt fra hele 7. rammeprogram.

– Opprettelsen av ERC var et vannskille for forskning i Europa, og vi ser n? tydelig hvor viktig dette har blitt ogs? for UiOs forskere. Med hver og en av ERC-tildelingene vet vi at dette vil generere forskning som vil sette varige spor, og forskning som g?r nye veier. Pengene er selvf?lgelig viktige, men ERC fordeler mer enn midler – det fordeler vitenskapelig reputasjon. S?rlig er det verd ? merke seg hvordan m?nstret i tildelingene fra ERC bekrefter UiOs sterke posisjon i humaniora og samfunns-vitenskapene. Her er vi i topp internasjonal klasse, sier Gornitzka.  

Bredt engasjement

Samtlige fakulteter har s?kt p? Horisont 2020. MN har flest s?knader og prosjekter, mens MED har f?tt flere store prosjekter med h?ye bevilgninger. SV har hatt en jevn s?kermengde og lykkes godt innen ERC, mens HF har hatt et ?kende engasjement og suksess b?de innen ERC og Marie Sk?odowska-Curie Actions (MSCA) - Individual Fellowships. For de tematiske utlysningene er det imidlertid mindre aktivitet, selv om omr?dene Helse, Samfunnsvitenskap og Humaniora, samt IKT, er omr?der hvor UiO s?ker og vinner st?rre 德州app下载sprosjekter.

Rekruttering fra utlandet

Mange fakulteter har ogs? satset mye p? mobiltetsprogrammet MSCA i perioden, med egne Master Classes og tett individuell oppf?lging av s?kerne, noe som har gitt sv?rt gode resultater. I 2020 var UiOs suksessrate for MSCA-IF hele 26 %. Her er ikke tildelingene like store, men det er stor verdi i at det rekrutteres forskere til UiO fra andre land. Dette er da postdoc’er, som f?r en veileder fra UiO.

– At UiO tiltrekker seg dyktige, yngre, internasjonale forskere, viser at vi er en attraktiv forskningsinstitusjon og 德州app下载spartner. Gjennom MSCA-prosjektene legges grunnlag for gjensidige faglige nettverk og fremtidig 德州app下载. Dette kan sette varige spor i de 德州app下载srelasjoner UiOs forskere har i mange ?r framover, avslutter Gornitzka.

Horisont 2020 ble i 2021 avl?st av det nye rammeprogrammet, Horisont Europa.

Rapporten om UiOs resultater i Horisont 2020.

 

Publisert 2. juli 2021 11:08 - Sist endret 2. juli 2021 11:08