STUD-ENT: Rekord i tildelinger til studenter fra UiO

Forel?pig har seks studentprosjekter fra UiO f?tt tildeling fra 德州app下载sr?dets STUD-ENT ordning. De f?r inntil 1 million kroner til ? videreutvikle prosjektets forretningspotensiale.

Bildet kan inneholde: jobb, arbeid, design, kunde, begivenhet.

Leder ?istein Sonstad og nestleder Even Dahl i Insj UiO er sv?rt forn?yd med at fire av prosjektene de har veiledet har f?tt st?tte via 德州app下载sr?dets STUD-ENT ordning. Foto: Insj UiO

 Vi er selvf?lgelig sv?rt godt forn?yd n?r nye rekorder settes, men kanskje viktigere er det at ?rets s?kere fra UiO kommer fra et bredt spekter av fagbakgrunner, sier viserektor for innovasjon, Per Morten Sandset.

Samtlige av prosjektene fra UiO som har f?tt st?tte denne gangen, har f?tt veiledningshjelp ved UiOs studentakselerator, Insj UiO. Insj UiO ?pnet d?rene v?ren 2018 og opplever en stadig ?kning i antall studenter som tar kontakt.

Flere lag i ?r

 Vi fikk et gjennombrudd med fire tildelinger i fjor, og til tross for pandemien har vi ?r veiledet langt flere lag med UiO-studenter enn i fjor. At vi samtidig opprettholder uttellingen er fantastisk, sier leder for Insj UiO, ?istein Sonstad.

STUD-ENT ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og h?yskoler som vil pr?ve seg p? gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har f?tt gjennom studiene. Tildelingen er p? inntil 1 millioner kroner. 

F?lgende prosjekter fra UiO har f?tt st?tte:

  • Yatek Multidirectional Treadmill for VR/AR Navigation in Healthcare
  • Cookie Switch AS Privacy Enhancing Technology that enables compliance with the privacy regulations via an ethical cookie management solution
  • Mine Opplysninger – A digital platform that improves data transparency by making the rights and obligations under the GDPR easy and safe.
  • Conduct pilot projects to implement Stily's personalization algorithms in existing value chains and measure the effects.
  • The DITA (Deep Immersive Transcription Adaptor) Project
  • PolarEdge - An open IoT Edge Platform fast-tracks your connected operation

I pressemeldingen fra 德州app下载sr?det finnes oversikt over samtlige prosjekter som har f?tt tildeling.

Publisert 29. apr. 2021 12:47 - Sist endret 29. apr. 2021 12:47