English version of this page

Nytt Latin-Amerika-emne ved Den internasjonale sommerskole

For aller f?rste gang p? sine 75 ?r, tilbyr Den internasjonale sommerskole (ISS) et emne i omr?destudier: Latin America in the New Global Resource Politics.

Bildet kan inneholde: anlegg, himmel, fjell, gr?nn, natur.

Latin-Amerika-emnet ved ISS var et 1-ukers intensivkurs, med seminarer hver dag i to timer. De 14 studentene i klassen befant seg i ulike tidssoner rundt om i verden. Foto: Cecilie Hirsch

Emnet undervises i regi av Senter for Utvikling og Milj? (SUM) ved Universitetet i Oslo, og ledes av professor Benedicte Bull.

Bildet kan inneholde: person, h?r, smil, kinn, leppe.
Professor Benedicte Bull. Foto: UiO

– I n?r framtid kommer Latin-Amerika til ? bli en n?kkelregion for det gr?nne skiftet, med tanke p? at vi skal b?de bremse og tilpasse oss klimaendringene. Regionen sitter p? viktige ressurser for den fossile ?konomien, og har likeledes ressurser nyttige for klimatilpasning – som for eksempel litium, som brukes i batterier. Med en global orden i endring, hvor USA trer tilbake og Kina st?r frem, kan Latin-Amerika bli et sentralt omr?de for uroligheter og ny konkurranse om ressurser, sier Bull.

ISS har til n? tilbudt emner som omhandler enten norsk spr?k og nordisk kultur, eller emner om globale temaer som b?rekraftig utvikling, klima og milj?, demokrati, fredsstudier, kj?nnsstudier og internasjonal politikk. Men Latin-Amerika-emnet har likevel klart ? f? tilslutning fra interesserte studenter hjemmeh?rende ulike steder i verden.

– Latin-Amerika er relevant for den globale orden. I tillegg gir omr?destudier generelt studentene noe utover kunnskap om regionen som s?dan. Studentene f?r en forst?else for et annet tankeunivers enn sitt eget. Ett sentralt tema har v?rt ? tenke historie fra ?undersiden?, og se den globale ordenen fra andre perspektiver enn den dominante tankegangen ved v?re universiteter, sier Bull.

Online-seminarer i en uke

Studentene har diskutert avkolonialisering og utvikling, og hvordan disse to iblant kan stride mot hverandre. Pilotemnet ved ISS har tilbudt studenter muligheten til ? forst? mangfold innenfor en kultur, og samtidig reflektere over selvet og se ens egen kultur i et nytt lys.

Interessant nok kom flere av emnestudentene selv fra Latin-Amerika. Bull forteller at mange av dem hadde spesifikk kunnskap innen ulike relaterte tema, og ved ? bringe disse perspektivene inn i klassen ble noen av studentene p? sett og vis ‘med-l?rere’.

Emnet var et 1-ukers intensivkurs, med seminarer hver dag i to timer. De 14 studentene i klassen befant seg i ulike tidssoner rundt om i verden og bidro med et internasjonalt mangfold som Bull synes var stimulerende.

– Det at seminarene var online, gjorde det mulig for mange studenter ? delta som kanskje ellers ikke ville hatt muligheten, sier hun.

Utfordre egne, forutinntatte ideer

En av studentene, Genver Quirino, skriver master om Latin-Amerika ved SUM og er forn?yd med sin deltakelse p? emnet i sommer.

Genver Quirino var forn?yd med det nye omr?destudiet ved ISS. Foto: Privat

– En viktig tese i emnet er at omr?det lenge har v?rt en sentral ressursbank globalt, noe som p?virker hvordan liv leves der og hvordan liv leves rundt om i verden. Samtidig er Latin-Amerika ogs? en viktig gr?nn lunge som m? ivaretas. N?r vi n? g?r inn i en tid der vi trenger en rask gr?nn omveltning, m? vi begynne ? tenke p? farene ved t?ylesl?s ressursutvinning i Latin-Amerika, sier Genver og fortsetter:

– S?rlig utvinningen som kan komme til ? bli en del av det gr?nne skiftet. Hva betyr s? det gr?nne skiftet for n?v?rende ny-koloniale tendenser?

Genver forklarer videre at omr?destudier som disiplin oppfordrer studenter til ? utfordre egne forutinntatte ideer.

– N?r jeg i denne klassen snakket med mennesker fra Latin-Amerika som delte sine egne perspektiver og erfaringer, m?tte jeg ogs? tenke mer kritisk om ting jeg tidligere bare har hatt sjansen til ? lese om. Fortellingene fra mine medstudenter fra ulike fagfelt og regioner, s? vel som kunnskap fra urfolkperspektiv, oppfordrer en til ? tenke annerledes.

Nye, digitale muligheter

Digitaliseringen av universitetsemner som en direkte konsekvens av pandemien gj?r det mulig for Den internasjonale sommerskole ? eksperimentere med nye emnemoduler, b?de med tanke p? format og tematikk. Latin-Amerikaemnet er det korteste emnet noensinne tilbudt, s? vel som det f?rste omr?deemnet som ikke omhandler Norge eller Skandinavia.

– Vi ser at digitalisering f?rer til et annerledes omfang og nye sammensetninger, sier ISS-direkt?r Nita Kapoor.

– Latin-Amerika-emnet hadde studenter fra Latin-Amerika s? vel som andre med en interesse for eller erfaring fra regionen. Kjennetegnet for ISS-emner p? masterniv? er at de er tverrfaglige og promoterer l?ring gjennom internasjonal dialog. Dette emnet har gjort mye av det samme, men gjennom ? fokusere spesielt p? én region. I framtiden kunne vi gjerne ?nske oss flere emner innen omr?destudier p? ISS, sier hun.

 

Publisert 14. juli 2021 13:32 - Sist endret 21. juli 2021 13:09