Samfunnsfagene har blitt en del av det popul?re Honours-programmet

N? kan du velge samfunnsfag som fordypning p? det popul?re,  tverrfaglige Honours-programmet ved Universitetet i Oslo. Studiet er for dem som vil gi litt ekstra – og samtidig f? mye igjen for det.

Tre elever i videreg?ende skole som leser en brosjyre ute p? campus

Nysgjerrige elever i videreg?ende skole bes?ker universitetet p? ?pen dag i 2018. Foto: Jarli & Jordan/UiO. 

Dette unike studiel?pet – det eneste av sitt slag i Norge – ble f?rst tilbudt med fordypninger i realfag og humaniora. N? kan s?kere til universitetet velge samfunnsfag som studieretning p? programmet.

Studentene tar egne skreddersydde Honours-emner parallelt med en bachelor i enten statsvitenskap, sosialantropologi, psykologi eller sosiologi.

– Det er mange som kan synes det er vanskelig ? velge bare én ting ? studere. Humaniora, samfunnsfag eller teknologi? P? Honours-programmet jobber vi tverrfaglig, sier Lars Tjelta Westlye. Han er professor i psykologi og koordinator for samfunnsfagene i Honours-studiet.

Westlye understreker at Honours er for dem som vil gi litt ekstra. Studentene tar fem ekstra studiepoeng hvert semester, sammen med studenter fra andre bakgrunner. I l?pet av tre ?r tar de alts? 210 studiepoeng, i stedet for de vanlige 180.

Til gjengjeld f?r de mye igjen for innsatsen.

Mentorprogram og tett oppf?lging

Honours-programmet krever noe ekstra av dem som velger det. Det stilles for eksempel strenge krav til progresjon. Hver enkelt student f?lges opp tett, sier Westlye:

– Alle studentene f?r sin egen mentor som skal veilede p? faglige sp?rsm?l, hjelpe dem med ? legge opp graden sin og velge riktige emner.

Studentene f?r ogs? gode muligheter til ? jobbe utover grensene til campus.

– Prosjektarbeid er en del av utdanningen, og studentene f?r jobbe tett opp mot for eksempel forskningsgrupper og private organisasjoner, sier Westlye.

Trenger flere som forst?r b?de teknologi og samfunn

Honours-fagene er tverrfaglige, men tar utgangspunkt i et overordnet tema. For dagens studenter er dette temaet kunstig intelligens.

– Teknologi som kunstig intelligens vil bli enormt inngripende i livene v?re p? alle plan fremover, og da er det superviktig at alt fra datainnsamling til algoritmer st?r i stil med v?re samfunnsverdier.

Lars Tjelta Westlye mener samfunnsfagene er en perfekt match med Honours-programmet – fordi det gir akkurat den tverrfaglige kompetansen samfunnet trenger.

– Samfunnet er avhengig av teknologisk utvikling. Denne utviklingen kan ikke bare ledes av teknologer. Vi trenger noen som kan se det store bildet, som forst?r teknologien, og samtidig skj?nner seg p? mennesker, demokrati- og samfunnsprosesser.

– Universitetet i Oslo utdanner folk som skal jobbe bredt innenfor offentlig administrasjon, privat n?ringsliv og forskningen. Det er akkurat den typen arbeidsplasser og institusjoner som er avhengig av kloke hoder som kan jobbe tverrfaglig og tenke bredt.

Sammensveiset gjeng fra ulike bakgrunner

Som Honours-student kan du med andre ord vente deg en unik og spennende studietid.

– Nettverket du f?r opparbeidet deg p? tvers av ulike fagomr?der er ogs? veldig verdifullt i ettertid, mener Westlye.

–Bare det ? samle folk med ulike m?ter ? tenke p? i samme rom, det er virkelig spennende, sier psykologiprofessoren.

Honours-studentene er en sammensveiset gjeng, forteller han.

– Studentene 德州app下载er p? tvers av studieretningene samfunnsfag, realfag og humaniora, med mye felles opplegg og egne grupperom. Det gj?r mye for l?ringsutbyttet, og det er ogs? veldig fint sosialt.

Av Mikael Lunde
Publisert 10. mars 2021 13:14 - Sist endret 22. apr. 2022 11:27