– I England kaller de det statsministerskolen

– N? skj?nner jeg at det vi driver med er ? f? et mer sammensatt bilde av virkeligheten, sier student Martin Sunde Eriksen. Han tar en bachelorgrad som er ny i Norge, men som har lange tradisjoner som prestisjestudium i utlandet.

Student med briller ute p? campus en vinterdag med sn?

– Alt legges til rette for at du skal klare ? fange opp s? mye kunnskap som mulig, sier student Martin Sunde Eriksen om bachelorgraden i Filosofi, politikk og ?konomi. Han f?ler seg heldig som er omgitt av flinke professorer og supersmarte medstudenter. Foto: Mikael Lunde / NewsLab

– Jeg tror ikke professorene heller er helt vant til ? st? i samme rom og m?tte se ting fra hverandres perspektiver p? denne m?ten, sier Martin Sunde Eriksen.

Han er del av det f?rste kullet med studenter p? bachelorprogrammet i Filosofi, politikk og ?konomi (FP?), som startet opp ved Universitetet i Oslo h?sten 2020. Det f?rste ?ret har de blant annet tatt for seg temaet klima – fra perspektivet til hver av de tre fagomr?dene, og med noen av de beste professorene innen hver disiplin.

– Da vi skulle ha om ?konomien i klimasp?rsm?let, hadde vi akkurat hatt om filosofien, og da ble det s?nn at sp?rsm?lene vi hadde kom veldig fra det perspektivet. Om rettferdig fordeling for eksempel. Det gjorde at professorene ogs? ble utfordret. De kunne v?re uenige, og det ledet til noen veldig gode diskusjoner, sier Sunde Eriksen.

Som FP?-student kan han bli samfunns?konom, statsviter, eller g? videre med filosofi. Studentene spesialiserer seg underveis i utdanningsl?pet, og kvalifiserer til en mastergrad innen sin fordypning. Samtidig har selve tverrfagligheten – det ? kombinere alle tre disipliner – i seg selv v?rt mer interessant enn Sunde Eriksen hadde forestilt seg.

– Det er noe med det at verden ikke bare er ett fag. Det er kult ? v?re samfunns?konom, men det er enda kulere ? v?re samfunns?konom og ? ha l?rt noe filosofi og politikk i bunn, sier Sunde Eriksen.

Prestisjestudium i England

I den engelskspr?klige verden kalles dette studiet for PPE – kort for Philosophy, Politics & Economics, men p? folkemunne er det bedre kjent som ?statsministerskolen?.

Olav Gjelsvik, som er professor i filosofi og har v?rt aktiv i utformingen og gjennomf?ringen av programmet ved Universitet i Oslo, forst?r hvorfor det har f?tt kallenavnet.

– Dette har p?g?tt i 100 ?r ved Oxford, og det som er sl?ende, er at det har v?rt en kanal for ? utdanne b?de ledende politikere og andre betydelige samfunnsakt?rer, sier Gjelsvik.

I studiet f?r du innsikt i felt som ?konomi, statsvitenskap, demokratitenkning, rettferdighet og ?konomi, Det er verdifull l?ring for alle som vil tjene samfunnet – enten det er gjennom politikken eller n?ringslivet, mener Gjelsvik.

– Du f?r en samlet pakke, med tre fag som styrker hverandre p? veldig interessante m?ter. Det er en fin kombinasjon, sier Gjelsvik.

Mens du f?rste ?ret vil l?re om alle tre disipliner sammen med dine medstudenter, vil du deretter spesialisere deg innen ett av de tre feltene det andre ?ret.

– Men s? kommer en tilbake p? tredje ?ret, og skal skrive en bacheloroppgave som gjenspeiler selve tverrfagligheten i programmet, sier Gjelsvik.

Hvis du for eksempel vil skrive en oppgave i skj?ringspunktet mellom statsvitenskap og filosofi, vil du f? veiledere fra begge fagfelt. 

L?rer like mye av medstudentene

Bachelorprogrammet i FP? tar kun opp 25 studenter i ?ret. Fordi de er en liten gruppe, har de ogs? kunnet samles til en viss grad gjennom koronapandemien.

– Du f?ler deg heldig n?r du sitter i et rom med en liten gruppe andre studenter som er supersmarte, og samtidig har tre professorer i samme rom, sier Sunde Eriksen.

Han opplever at alt legges til rette for at du skal fange opp s? mye kunnskap som mulig.

– Vi har hatt en del vanvittig gode diskusjoner, og de blir det nok bare flere av etter hvert som vi spesialiserer oss. Det er en sosial gjeng, og enten vi diskuterer politikk eller bare er ute og gj?r noe sosialt sammen, s? er det veldig hyggelig.

Det er akkurat en slik dynamikk professor Gjelsvik hadde h?pet p?, og har lagt til rette for. 

– Jeg synes dette er en spennende gruppe studenter, som ogs? er gode til ? interagere med hverandre. Det er noe jeg er bevisst p?: ?n ting er hva du l?rer av dine l?rere, men du l?rer like mye av dine medstudenter, sier han.

– Dette er diskusjonsvillige, flotte medstudenter som nye studenter p? programmet vil ha stor glede av ? m?te, legger han til.

Av Mikael Lunde
Publisert 22. feb. 2021 07:30 - Sist endret 22. apr. 2022 11:34