Hedrer fremragende innsats og resultater

Universitetsstyret har n? vedtatt hvem som skal f? Utdanningsprisen, 德州app下载sprisen, Formidlingsprisen, Innovasjonsprisen og UiOs pris for yngre forskere i 2021.

Bildet kan inneholde: briller, h?r, panne, ansikt, nese.

?rets prisvinnere. Bildemontasje: UiO

–?? S?rlig i et unntaks?r er det viktig ? markere ekstraordin?r innsats. Prisene illustrerer b?de kvaliteten, bredden og aktualiteten i UiOs virksomhet, og det er seks verdige vinnerne. Mine varmeste gratulasjoner til hver og én! Vi ser fram til en senere markering, for ? h?re mer om prisvinnerne, deres innsats og engasjement, sier rektor Svein St?len.

UiOs pris for yngre forskere

Professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet. Janmyr har p? kort tid blitt en anerkjent ekspert p? flyktning- og migrasjonsrett, b?de nasjonalt og internasjonalt. Hun har bygget opp et migrasjonsforskningsmilj? ved fakultetet, som har knyttet til seg mange anerkjente forskere p? feltet. Janmyr var Norges yngste kvinnelige jussprofessor p? ansettelsestidspunktet, og hun har som f?rste jurist i Norge f?tt tilslag p? og leder et Starting Grant-prosjekt fra Det europeiske forskningsr?det. Hun har mottatt flere priser, og hennes vitenskapelige publikasjoner har f?tt betydelig oppmerksomhet.

Utdanningsprisen

Professor Johan T?nnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet. T?nnesson f?r prisen for sitt arbeid med det nye bachelorprogrammet Klart spr?k, som startet opp h?sten 2019. I dette tverrfaglige studiet l?rer studentene ? formidle offentlig informasjon p? en forst?elig m?te. Dette bidrar til ? sikre demokratiet og rettssikkerheten, samtidig som samfunnet sparer tid og penger. Studiet kjennetegnes ogs? av usedvanlig godt l?ringsmilj?, h?y arbeidslivsrelevans , og h?y grad av medvirkning og samspill med studentene. Klart spr?k-programmet fikk h?yeste mulige score p? indikatoren ?Jeg er alt i alt forn?yd med studiet jeg g?r p?? i Studiebarometeret. Kun 16 av Norges 1700 studieprogram oppn?dde en tilsvarende toppscore.

Formidlingsprisen

Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Spurkland er en internasjonalt anerkjent forsker innen anatomi og immunbiologi. Hun evner ? fremstille komplisert stoff p? en pedagogisk, engasjerende og klar m?te, b?de til studenter, til kolleger og til allmenheten. Hun er derfor en etterspurt faglig autoritet, noe som ble spesielt synlig da Covid-19-pandemien traff samfunnet. I l?pet av det siste ?ret har hun v?rt sitert i over 150 saker i ulike medier. Spurkland bruker ulike formater og kanaler i sin formidling, fra oppsummeringsforelesninger til blogg til den kritikerroste popul?rvitenskapelige boken Immun: Kroppens evige kamp for ? overleve. Hun lykkes i ? formidle vitenskapelig kunnskap til mange utenfor eget felt.

德州app下载sprisen

Professor Andreas F?llesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet. F?llesdal og Ulfstein har gjennom en tverrfaglig tiln?rming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet. De begynte 德州app下载et ved Senter for menneskerettigheter i 2004, og ved Senter for grunnforskning samlet de en internasjonal, tverrfaglig forskergruppe med filosofer, jurister og statsvitere. I 2013 etablerte de Senter for fremragende forskning (SFF): PluriCourts, som de n? leder. Tverrfaglig 德州app下载 og arbeid p? tvers av landegrenser har kjennetegnet deres forskningsaktivitet, og de har begge markert seg tydelig i den offentlige debatten. De har i h?y grad bidratt til ? sette UiO p? kartet innen forskning p? internasjonale domstoler og det globale rettssystemet.

Innovasjonsprisen

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, ?konomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ulltveit-Moe f?r prisen for sitt arbeid med skattefradragsordningen SkatteFUNN. Dette er en n?ye utformet skatteordning, som er spesielt rettet mot sm? og mellomstore bedrifter og som skal fremme bedriftens investering i FoU. Ulltveit-Moe har i mange ?r forsket p? FoU- og skattepolitikk, og var som medlem av det regjeringsoppnevnte FoU-utvalget med p? ? utforme denne ordningen. SkatteFUNN er i dag en sentral del av den norske FoU-politikken og et meget godt eksempel p? forskningsbasert samfunnsinnovasjon. Ordningen har ogs? f?tt internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, og kom p? 2. plass av 83 evaluerte tiltak da Europakommisjonen i 2014 gjorde en studie av beste praksis i utviklede land innen FoU-skatteincitamenter. Karen Helene Ulltveit-Moes bidrag til SkatteFUNN illustrerer verdien av forskningsbasert samfunnsinnovasjon og gj?r henne til en verdig vinner av UiOs Innovasjonspris for 2021.

51 nominerte

Prorektor Gro Bj?rnerud Mo er leder for priskomiteen. 

–Vi har funnet seks meget verdige vinnere. P? hvert sitt felt har de p? avgj?rende m?te bidratt med kunnskap og som har fornyet b?de fag, utdanninger og samfunnet i stort.  Gjennom god formidling, kunnskap i bruk, tverrfaglig 德州app下载 og engasjement viser disse prisene hvilken verdifull rolle universitetet har i samfunnet, sier hun. 

18 kvinner, 22 menn og 11 fagmilj?er (nominasjoner der mer enn én person er nominert, regnes som fagmilj?), var nominert.

Om Universitetet i Oslos priser

Prisene er en bel?nning for s?rskilt innsats, som dessuten skal stimulere til ?kt innsats og v?re til inspirasjon for fagmilj?ene ved Universitetet i Oslo.

德州app下载sprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert ?r. I 2021 er det humaniora og samfunnsvitenskap som blir tildelt 德州app下载sprisen og Pris for yngre forskere. Pris for yngre forskere deles i ?r ut for tredje gang.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner, som deles ut ved UiOs ?rsfest 2. september, samtidig med utdelingen av H.M. Kongens gullmedalje. P? grunn av koronasituasjonen er det i skrivende stund usikkert hvordan utdelingen skal skje.

Les mer om vinnerne:

G?r ut mot lettvinte l?sninger for ? bedre immunforsvaret (Anne Spurkland)

Publisert 4. mai 2021 15:34 - Sist endret 6. mai 2021 09:34