Anders Jahres medisinske priser for 2021

Anders Jahres store medisinske pris for 2021 tildeles professor Poul Nissen, ?rhus Universitet. Professor Barbara van Loon, NTNU, f?r Anders Jahres pris til yngre forsker.

- Jeg er glad for at UiO har ?ren av ? dele ut denne prestisjetunge nordiske medisinprisen, og vi gratulerer prisvinnerne. Vi har det siste ?ret sett hvor avgj?rende medisinsk forskning er for samfunnet, og Nissen og van Loon f?r prisen for fremragende forskning innen basal medisin, sier rektor Svein St?len.

Anders Jahres store medisinske pris

Anders Jahres store medisinske pris for 2021, p? 1 million kroner, gis til professor Poul Nissen, ?rhus Universitet. Nissen  f?r prisen for sine banebrytende studier av struktur og funksjon til membranproteiner. Nissens funn har betydning for ? forst? og behandle sykdommer som hjerte-karsykdommer, kreft og psykiatriske lidelser.

Bildet kan inneholde: panne, briller, smil, visjon omsorg, dress skjorte.
Poul Nissen. Foto: pure.au.dk/Aarhus Universitet

Kroppens celler er omgitt av en membran med fettstoffer som danner en barriere mot utsiden. Inni cellene finnes det ogs? omr?der som er adskilt med slike fettmembraner. I fettmembranene flyter proteiner rundt. Disse membranproteinene har viktige funksjoner. Mange av dem er porer som selektivt slipper igjennom molekyler som salter eller aminosyrer. I tarmen skjer det opptak av n?ringsstoffer med involvering av membranproteiner. Ogs? i muskelceller har membranproteiner viktige funksjoner. Sammentrekning av muskelceller – det at hjertet kan sl?, det at vi kan l?pe og g? – kan bare skje n?r membranproteiner virker.  

For ? forst? hvordan slike membranproteiner ut?ver sin funksjon, er vi helt avhengige av ? forst? hvordan membranproteinene ser ut – hvilken struktur de har. Det ? finne ut av dette har vist seg sv?rt utfordrende. Det er her vinneren av Jahres store medisinske pris har gjort sine banebrytende studier. Han har utviklet metoder som n? er flittig brukt av andre forskere, og han har l?st strukturen av mange membranproteiner med helt sentrale funksjoner i kroppen.

- Overveldet

- Jeg er aldeles overveldet av ? motta Anders Jahre-prisen 2021 fra Universitetet i Oslo. Det er en enormt stor anerkjennelse av v?r forskning p? struktur og mekanismer av membrantransport i celler, og jeg er dypt takknemlig. V?r forskning bygger p? mange fruktbare 德州app下载er og kontakter over de siste 20 ?r, og jeg ser frem til ? kunne takke. Oslo evner ? ?re vitenskapen og dens betydning p? beste vis, noe jeg tidligere har erfart ved Jahre-prisen for yngre forsker, Kavli-symposium og Guldberg-Waage-dagen i 2014 - og det jeg ser veldig frem til ? oppleve med Andres Jahre-prisen i 2021, sier Poul Nissen.

Pris til yngre forsker

Anders Jahres pris til yngre forskere p? kr 400.000 tildeles professor Barbara van Loon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), for hennes studier av den cellul?re responsen p? DNA-skade og betydningen dette har for kreft og utviklingsforstyrrelser i nervesystemet.

Bildet kan inneholde: person, nese, kinn, smil, skulder.
Professor Barbara van Loon. Foto: NTNU/Thor Nielsen.

DNA, v?rt arvestoff, utsettes for ?deleggende faktorer hele tiden. Forandring av DNA i kroppens celler kan gi kreft. N?r forandringen er skjedd i kj?nnsceller, kan den gi opphav til arvelige sykdommer. Heldigvis har kroppen mekanismer som reparerer ?delagt DNA. Det finnes forskjellige reparasjonsmekanismer som tar seg av ulike typer av skade p? DNA.

Barbara van Loon har gjort viktige studier som gir detaljert innsikt i cellers respons p? DNA-skade og hvordan reparasjonsmekanismer trer i kraft. Innsikten bidrar til ? forst? hva som g?r galt n?r sykdommer utvikles, og den gir grunnlag for ? utvikle bedre behandlinger.

- Stor inspirasjon

- Det er en stor overraskelse og en stor ?re ? motta Anders Jahres pris til yngre forsker. Jeg er sv?rt takknemlig overfor komiteen, som anerkjenner arbeidet mitt knyttet til cellers respons p? DNA-skade. Prisen er en stor inspirasjon i det videre arbeidet, og en flott mulighet til ? bidra til arven til Anders Jahre-stiftelsen, sier van Loon.

Om prisene

Anders Jahres medisinske priser bel?nner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de st?rste innen medisin i Norden. Prisutdelingen skjer normalt i Universitets aula mot slutten av oktober. Mer informasjon om prisutdelingen kommer senere.

 

Publisert 9. juni 2021 12:59 - Sist endret 9. juni 2021 14:00