English version of this page

Aktuelle saker

Publisert 11. juni 2021 14:30

UiO har 15 av de 36 s?knadene som er videre til siste runde i 德州app下载sr?dets utlysning til Sentre for fremragende forskning (SFF). UiO sendte inn i alt 57 s?knader.

Bildet kan inneholde: rektangel, gest, kunst, font, verkt?y.
Publisert 20. mai 2021 09:30

I v?r skal det velges nye medlemmer til Universitetet i Oslos styre. De totalt fire ansatte-representantene i styret f?r sv?rt viktig innflytelse over strategi og retning for Universitetet i Oslo de neste fire ?rene. N? kan du m?te dem i et digitalt valgm?te 2.juni.

Bildet kan inneholde: smil, dagtid, anlegg, fotografi, gatemote.
Publisert 23. apr. 2021 06:00

For f?rste gang i Norge kunne kommende studenter s?ke p? Universitetet i Oslos studieretning i samfunnsvitenskap p? Honours-programmet. 德州app下载etningen fikk 14,5 s?kere per studieplass.

To forskere ved Forkningsparken
Publisert 30. mars 2021 09:13

Har fakta og forskning kommet til kort i m?tet med de store globale utfordringene knyttet til naturmangfold og klima? Kan erkjennelsen av egen og naturens s?rbarhet gj?re oss bedre rustet for ? m?te disse utfordringene? Sosialantropolog Marianne Elisabeth Lien og teolog Sturla St?lsett utforsker dette temaet i podkasten Universitetsplassen.

Ordinasjonen av Ingrid Bjerk?s
Publisert 19. mars 2021 12:00

For seksti ?r siden ble Ingrid Bjerk?s som f?rste kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Likevel diskuteres kvinnelige prester fremdeles i deler av kirken. -Bjerk?s fikk stor betydning for utviklingen i kirken, men vi er ?penbart ikke ferdige enda, sier dekan og Bjerk?s-biograf Aud V. T?nnessen.