English version of this page

德州app下载

Aktuelle saker og pressemeldinger

德州app下载

  • Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, m?bler, dataskjerm. Behov for nytenkning om vurdering og eksamen 16. jan. 2022 15:03

    I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ?nsker ? utsette av kravet om to sensorer p? alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter – ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper un?dige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter b?r ha og at p?legget vil flytte ressurser fra undervisnings- og l?ringsaktiviteter til eksamensavvikling.

UiO i media

Andre nyhetskanaler ved UiO