English version of this page

德州app下载

Aktuelle saker og pressemeldinger

 • 15 av 36 finalister er fra UiO 11. juni 2021 14:30

  UiO har 15 av de 36 s?knadene som er videre til siste runde i 德州app下载sr?dets utlysning til Sentre for fremragende forskning (SFF). UiO sendte inn i alt 57 s?knader.

 • Anders Jahres medisinske priser for 2021 9. juni 2021 12:59

  Anders Jahres store medisinske pris for 2021 tildeles professor Poul Nissen, ?rhus Universitet. Professor Barbara van Loon, NTNU, f?r Anders Jahres pris til yngre forsker.

德州app下载

 • 1f89d977-a0ea-4ecb-8510-b75feaef7000 Vedtak om to sensorer - ingen kvalitetsreform 11. juni 2021 17:58

  Stortinget har vedtatt at det skal v?re minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes karakterskala A-F. Vi har advart tydelig mot de ?konomiske konsekvensene av vedtaket, men har ikke blitt h?rt. En regjering og et Storting som sier de vil styre i det store og ikke i det sm?, g?r her sv?rt detaljert til verks. I realiteten ?remerkes midler til én oppgave, og det oppst?r en situasjon der andre oppgaver st?r i fare for ? bli skadelidende. F?rst publisert i Khrono .

UiO i media

Andre nyhetskanaler ved UiO

 • Apollon - UiOs forskningsmagasin
 • Titan - UiOs nyhetsavis for realfag og teknologi