English version of this page

Om UiO

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en b?rekraftig framtid. Vi har formet samfunnet i over 200 ?r og er et ledende europeisk universitet. De neste ti ?rene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

Si fra

Si fra om kritikkverdige forhold, HMS-avvik, renhold, avfall etc.

Helse, milj? og sikkerhet