English version of this page

Om UiO

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en b?rekraftig framtid. Vi har formet samfunnet i over 200 ?r og er et ledende europeisk universitet. De neste ti ?rene skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

Ledige stillingar

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmilj?er, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris

Tal og fakta

UiO i tal, UiOs prisar, historie, nobelprisvinnarar

Sidegjerem?l og eigarinteresser

Her finn du oversikt over sidegjerem?l og eigarinteresser tilsette ved UiO.

Regelverk og retningsliner

Lover, forskrifter, reglement, retningsliner og avtaler som gjeld UiO.

Si fra

Si fra om kritikkverdige forhold, HMS-avvik, renhold, avfall etc.

Helse, milj? og sikkerhet