Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken og bestem hvordan fremtidens universitet b?r v?re!

Studentene er med og bestemmer p? Universitetet i Oslo. Studentene er representert i alle styrer og r?d der avgj?relser som p?virker studentene tas. Ved ? engasjerer deg f?r du god innsikt i hvordan universitetet fungerer, og du blir en del av et spennende og utviklende milj?. Og du er med p? ? sette saker p? dagsorden som er viktige for studenter.

Studentparlamentet ved UiO

- studentenes h?yeste organ

Studentparlamentets oppgave er ? ivareta studentenes interesser ved ? v?re taler?r og p?driver overfor universitetsledelsen, de sentrale organene i Norsk studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget. Parlamentet best?r av 36 valgte representanter som kommer fra ulike lister som stiller til valg. Nytt Parlament velges i mars/april hvert ?r. Representanter fra Parlamentet velges til:

  • Arbeidsutvalget
    fem personer fra Parlamentet danner et arbeidsutvalg. Disse jobber p? heltid med ? sette den praktiske politikken ut i livet.
  • Velferdstinget i Oslo og Akershus
    er det ?verste studentorganet for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Ni ulike l?resteder, som alle er med i SiO, velger representanter til Velferdstinget. Velferdstinget ?nsker ? sikre et godt studentvelferdstilbud, og er med p? ? bestemme over bruk av semesteravgiften og SiOs prioriteringer i boligsaker, treningstilbud, helsetjenester etc.

G? til Studentparlamentet

Studentutvalg

- studentenes tillitsvalgte p? fakultetsniv?

Studentutvalgene er valgt av studentene ved hvert fakultet, og skal ivareta studentenes interesser. Studentene er representert i alle r?d, styrer og utvalg ved fakultetet.

Oppgaver:

  • Fremme studentenes interesser overfor fakultetets ledelse og andre myndigheter.
  • Ha en koordinerende rolle for alle fagutvalg p? fakultetet

G? til oversikt over studentutvalgene

Program- og fagutvalg

- studentenes tillitsvalgte

Utvalgene er tilknyttet et institutt, et fag eller et studieprogram. De tar opp saker som ang?r studentene p? studiet, og er bindeledd mellom studentene og instituttet. Kontakt studentutvalget p? ditt fakultet for informasjon

Oppgaver:

  • Det faglige og sosiale milj?et ved studiet

  • Studieevaluering, fagkritikk, sp?rsm?l knyttet til pensumrevisjon o.l.

Norsk studentorganisasjon (NSO)

- studentenes paraplyorganisasjon

Organisasjonene representerer omkring 200 000 studenter, og jobber for studentenes faglige, sosiale og ?konomiske rettigheter

G? til Norsk studentorganisasjon

Publisert 27. apr. 2010 13:54 - Sist endret 30. apr. 2018 10:56