Tidsskrifter og media

 • Antropress
  Antropress er antropologistudentene ved Universitetet i Oslo sitt tidskrift.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • B?ygen
  B?ygen er et litter?rt tidsskrift drevet p? idealistisk basis av masterstudenter ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske spr?k (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • IFI-Avis
  IFI = Institutt for Informatikk
 • Lanx Satura
  Lanx Satura publiserer semesterlige humoristiske tidsskrift. V?rt form?l er ? gi studenter en arena for relevant samfunnskritikk samt muligheten til ? uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • Litteraturtidsskriftet LASSO
  LASSO er et ikke-kommersielt litter?rt tidsskrift med det form?l ? appelere til litteratur- og spr?kstudenter p? bachelor- og masterniv?.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo.
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift p? Universitetet i Oslo.
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet pedagogisk tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi dekker pedagogiske temaer p? mer og mindre faglige m?ter.
 • Radio Nova
  Studentradioen i Oslo, vi sender radio 24/7 p? DAB og nettradio av og for studenter og unge! En stor studentforening med over 100 medlemmer og masse morsomme arrangementer!
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet SV-fakultetet, men ?pen for alle som skulle ?nske ? blir med i redaksjonen. Vi utgir 1 gang i semesteret med 4 faste deler: Tema, Meninger, Samfunn og Kultur.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • Teknovat?ren
  Tidsskriftet ser etter ? fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • trass!
  Vi er et feministisk tisskrift som vil fremme postkoloniale perspektiver og interdisiplin?rt 德州app下载.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det f?rste tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har temaene milj? og b?rekraftig utvikling som hovedfokus.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmas?ytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Zoon Politikon
  Zoon Politikon er et selvstendig studentmagasin som blir gitt ut ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Zoon Politikon tar opp viktige temaer p? instituttet, i Norge og i verden.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:43