Studieprogram?foreninger

 • Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Arbeidslivsutvalget er en av studentforeningene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for ? forbedre det faglige og sosiale milj?et for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for ? fremme studentenes ?nsker for administrasjonen p? IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital ?konomi og Ledelse ved UiO. Foreningens form?l er ? fremme faglig kompetanse, samt bidra til ? styrke det sosiale milj?et.
 • ELSA - Oslo
  ELSA Oslo er en del av the European Law Students' Association, og tilbyr verdifull akademisk og internasjonal erfaring ved siden av studiene.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske spr?k (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske spr?k er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave ? ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og 德州app下载er med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for Kina-studier
  Fagutvalget for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men ogs? Chinese Society and Politics (master).
 • Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Midt?sten-studier
  Fagutvalget for Midt?sten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene p? studieretningen Midt?sten-studier, samt arrangere faglig-sosiale aktiviteter for studenter.
 • Fysikkforeningen
  Fysikkforeningen er studentforeningen for bachelorstudenter p? FA (Fysikk og Astronomi), og vi st?r for mye av det sosiale p? Fysisk Institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene p? Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter p? bachelor- og masterniv? i studiet Helseledelse og helse?konomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er ogs? studentenes tillitsvalgte og har derfor ogs? samme funksjon som et programutvalg.
 • HONning
  Linjeforeningen HONning for Honours-programmet ved Universitetet i Oslo.
 • IFI-ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og systemarkitetur
 • Lektorkammeret
  Foreningen er for p?g?ende og tidligere realfagslektorstudenter ved UiO. Vi skal skape en sosial plattform p? tvers av studie?r og en arena for fysisk aktivitet for medlemmer over flere niv?.
 • Lektorprogrammets Studentforening
  Nettverks- og sosial-forening for lektorstudenter ved UiO.
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk p? UiO.
 • Linjeforeningen for Pedagogikk - ?mile
  Linjeforeningen ?mile er for deg som studerer pedagogikk ved UiO. Foreningens form?l er ? arrangere hovedsakelig sosiale og noe faglige arrangementer for ? skape engasjement blant studenter.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi" p? UiO
 • Midt?stenstudiers forening Shababik ??????
  Kulturell forening for Midt?sten studenter og andre interesserte i Arabisk kultur og spr?k. Arabisk bokklubb for interesserte
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Fagutvalg ved masterprogrammet Peace and Conflict Studies (Institutt for statsvitenskap, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet).
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget for bachelorprogrammet internasjonale studier ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet p? UiO. Programutvalget ivaretar det faglige og sosiale milj?et p? studieprogrammet.
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for psykologi - ?rsenhet, bachelor og master
  Programutvalget ivaretar psykologistudentene sine interesser hva gjelder programmenes faglige innhold, oppbygning og gjennomf?ring overfor instituttets ledelse og andre relevante instanser.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens form?l er ? fremme det faglige- og fagligsosiale milj?et ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget for Utviklingsstudier ved UIO
  V?rt form?l er ? s?rge for sosialt og faglig samv?r/opplegg for studentene for ? ?ke trivsel, l?ringsutbytte og styrke tilh?righet til studiet. Vi er ogs? deres bindeledd til studentadministrasjonen.
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) best?r av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • SIFI - Linjeforeningen for Informasjonssikkerhet ved IFI
  Linjeforening for masterprogrammet Informasjonssikkerhet ved IFI
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter p? Elektronikk og datateknologi, n? kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studentforening Byr?kratene
  Studentforening for Offentlig Administrasjon og Ledelse
 • SUMposium
  Linjeforening for studenter ved UiOs Senter for Utvikling og Milj? (SUM).
 • Terra
  Samfunnsgeografistudenter sin sosiale forening
 • Tripartita - Linjeforeningen for Filosofi, politikk og ?konomi (FP?)
  Tripartita - Linjeforeningen for FP? sitt form?l er ? fremme samhold og felleskap blant studenter ved bachelorprogrammet ?Filosofi, politikk og ?konomi? v/Universitet i Oslo.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:40