Politiske foreninger

 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt form?l er ? fremme saker som ang?r studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal v?re et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Attac Studentlag Oslo
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som m?l ? gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og milj? skal g? foran penger og profitt.
 • DKSF - H?yres Studenter Oslo
  DKSF er Oslo H?yres studentforening som samler konservative studenter ved h?yere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Som medlem i DKSF f?r du anledning til ? delta p? v?re arrangementer og skoleringer.
 • European Youth Parliament Oslo Student Association
  EYP Oslo SA is a part of EYP Norway which caters to students interested in EYP and European politics. We aim to connect students in Oslo to the wider EYP network by sharing experience and expertise.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU og E?S. Det er ingen krav om forkunnskaper, dette er en arena for ? diskutere og l?re.
 • Extinction Rebellion Ungdom
  Extinction Rebellion Ungdom ?nsker ? fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO og andre ungdommer.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som form?l ? v?re et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Gr?nn Liste
  Gr?nn Liste er en politisk liste ved Universitetet i Oslo
 • KFUK-KFUM Global Student Oslo
  V?rt form?l er ? ?ke og spre kunnskap om, og skape debatt rundt KFUK-KFUM Globals arbeidsomr?der kj?nnsrettferdighet, ?konomisk rettferdighet, klimarettferdighet og rettferdig fred.
 • LO-studentene ved UiO
  LO-studentene ved UiO sitt form?l er ? v?re en faglig, politisk og sosial arena for studenter i Oslo.
 • Moderat Liste
  Vi i Moderat Liste kjemper for mer frihet for studentene & et gr?nnere UiO.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • NTL Ungs studentgruppe i Oslo
  NTL Ungs studentgruppe i Oslo er et tilbud for studenter som vil l?re om fagforeninger, ta del i fagpolitiske diskusjoner, og bes?ke NTL-arbeidsplasser.
 • Oslo Liberale Studenterforening
  Oslo Liberale Studentforening (Oslo Liberale Studenter) er en organisasjon for studenter i Oslo, hovedsakelig ved UiO, som er opptatt av liberale verdier og politikk.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som f?ler tilh?righet til denne gruppen.
 • Stopp oljeletinga UiO
  At skape bevissthet runt klimakrisen og n?dvendigheten av at norges regjering trenger stoppe videre oljeleting for en levelig framtid. Vi ?nsker fremme dette gjennom f?redrag og sosiale aktiviteter
 • Studenter for Kjernekraft
  Studenter for Kjernekrafts m?l er ? endre det negative omd?mmet til kjernekraften samt ? presentere det som en realistisk l?sning for ? takle klimautfordringene.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas form?l er ? fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt ? arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Tryggere Ungdom UIO
  Tryggere Ungdom jobber for en tryggere og mer progressiv ruspolitikk. Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsn?ytrale.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39